Steunmaatregelen van Provincie Noord-Brabant

Inzet van Provincie Noord Brabant

Provincie Noord-Brabant investeert in het herstel van de coronacrisis. De provincie neemt een proactieve rol om op 4 maatschappelijke opgaven een stevige impuls te geven. Het gaat om digitalisering, duurzaamheid en circulariteit, campussen en bedrijventerreinen, en verstedelijking.

Lees meer hier: Economie - Provincie Noord-Brabant

 

Steunpakket cultuur

Voor de Brabantse regionale culturele infrastructuur wordt door de provincie en de 5 grote steden een plan gemaakt van ongeveer € 8 miljoen. BrabantStad doet hiermee een beroep op de aanvullende rijksmaatregelen voor de cultuursector. De provincie draagt daar € 2,6 miljoen aan bij.

 

Denktank

Er werd een denktank ingericht rondom Gedeputeerde Staten om ‘Brabant opnieuw uit te vinden’. Deze denktank heeft meer inzicht gegeven in de impact van de coronacrisis, nieuwe initiatieven aanjagen, inspireren en toekomstscenario’s en perspectieven ontwikkelen.

Lees hier het eindverslag:

Denktank Coronaherstel Brabant publiceert eindverslag - Provincie Noord-Brabant