Overzicht te kappen bomen najaar 2021, met vergunnng

TE KAPPEN BOMEN NAJAAR 2021
Voor onderstaande locaties is een vergunning aangevraagd
Attelakenseweg 1 beuk
Attelakenseweg voor 14 A 1 beuk
Baai naast Doornikstraat 1 1 linde
Bazuinlaan 65 zijkant 1 berk
Beatrixpark voor huisnr. 47 1 berk
Europalaan tegenover 131 bij hup 1 berk
Europalaan tegenover 135 1 lijsterbes
Grote Toer (achterzijde Klooster, achterzijde Pianohof 33) 1 paardekastanje
Grote Toer Pianohof 33-73 achterzijde 9 paardekastanje
Grote Toer Pianohof 69 achterzijde 1 paardekastanje
Hoevenseweg nabij Bankenstraat 1 amerikaanse eik
Hoge Donk 40 1 inlandse eik
Klaroenring 102 achterzijde (vorig jaar verleend) 1 eik
Klaroenring 92 achterzijde (vorig jaar verleend) 1 eik
Lage Neerstraat naast 14 1 es
Leeuwerik naast Lage Neerstraat 11 2 wilg en populier
Liesbosweg 1 inlandse eik
Moerdijkse Postbaan 1 beuk
Moerdijkse Postbaan 52 1 wilg
Moerdijkse Postbaan 54 1 inlandse eik
Moerdijkse Postbaan 6 en 12 2 beuk
Nabij Zundertseweg 78 a 1 inlandse eik
Pianohof 33 achterzijde 1 veldesdoorn
Sander tegenover 36 1 wilg
Teerlingstraat 1 inlandse eik
Thorbeckelaan tegenover 14 1 paardekastanje