Regels parkeren grote voertuigen

In onze Algemene Plaatselijke Verordening zijn regels opgenomen over het parkeren van grote voertuigen. U dient rekening te houden met de volgende regels:

Artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Etten-Leur geeft aan het verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Het college heeft in 2009 besloten om de gehele bebouwde kom van Etten-Leur met uitzondering van het gebied dat aan de west kant van de Kattestaart, Heistraat, Verschuurweg en de Grauwe Polder ligt (i.e. het Bedrijventerrein Vosdonk) hiervoor aan te wijzen. De aanleiding hiervoor was om overlast in de woonwijken tegen te gaan. Te denken valt aan verkeersveiligheid, buitensporige inbeslagname van veelal schaarse parkeerruimte, belemmering van het uitzicht van bewoners en afbreuk aan het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Grote voertuigen mogen niet worden geparkeerd binnen de bebouwde kom gedurende de volgende tijden:

  • Maandag tot en met vrijdag van 18.00 uur en 08.00 uur;
  • Zaterdag en zondag van 00.00 uur tot 24.00 uur.

Als alternatieve locaties voor het parkeren van grote voertuigen zijn de wegen op Bedrijventerrein Vosdonk hiervoor aangewezen. Bedrijventerrein Vosdonk is zodanig ingericht dat parkeren op de rijbaan mogelijk is daarnaast is er een speciaal aangelegde en afgesloten parkeerplaats die plaats biedt voor vrachtwagens.