Overzicht van projecten Samen Gezond Leven Etten-Leur

Project: Peuk eruit, beuk erin – Traject om het stoppen met roken vol te houden

Doelgroep: Rokende Etten-Leurenaren

Gewenst effect: Rokers laten stoppen met roken

Aanbieder: Mabuhay Self-Defense

Contact: Mike Risher info@mabuhayselfdefense.nl

Periode: Start September 2022

 

Project: Oldstarts Boksen - boksen voor ouderen

Doelgroep: 55+'ers

Gewenst effect: Meer bewegen voor ouderen + verhogen zelfredzaamheid

Aanbieder: Mabuhay Self-Defense

Contact: Petra van Elteren petra@mabuhayselfdefense.nl

Periode: Start September 2022

 

Project: Infoboekje (met recreatie, sport- en spelactiviteiten) en aanbieden circuitspellen

Doelgroep: 55+'ers

Gewenst effect: Beweging stimuleren

Aanbieder: HartTrimclub Sportief

Contact: Ton Frijters ton.frijters@tofsport.nl

Periode: Start lente/zomer 2022

 

Project: Campagne opzetten maatje zoeken, maatje worden

Doelgroep: Volwassenen

Gewenst effect: Bekendheid vergroten, vrijwilligers werven en in contact komen met eenzame inwoners

Aanbieder: Present in vriendschap

Contact: Wim van Dalen w_vandalen@icloud.com

Periode: 2022

 

Project: Marathon Mijlpalen, gericht op het tussentijds doelen stellen in voorbereiding op de marathon met tips, adviezen en opstapgroepen

Doelgroep: Inwoners Etten-Leur/deelnemer Marathon

Gewenst effect: Mensen stimuleren om te bewegen en hier handvatten voor geven

Aanbieder: Stichting Marathon Brabant

Contact: Leny Snepvangers secretariaat@marathonbrabant.nl

Periode: 2022

 

Project: Pilot rookvrij Trivium. Creëren informele rookvrije zone Trivium

Doelgroep: Inwoners Etten-Leur/scholieren

Gewenst effect: Een rookvrije zone bij het Trivium

Aanbieder:  Munnikenheide College

Contact: Kees van der Borst KvanderBorst@munnikenheidecollege.nl

Periode: 2022

 

Project: Mindfulness op scholen (klasniveau, voor geselecteerde leerlingen)

Doelgroep: Leerlingen basisonderwijs

Gewenst effect: Kennis maken en ervaring opdoen mindfulness

Aanbieder: Praktijk ABC

Contact: Marja Thijs info@praktijkabc.nl

Periode: vanaf meivakantie 2022

 

Project: Mindfulness workshops voor leerkrachten

Doelgroep: Leerkrachten basisonderwijs

Gewenst effect: Instructie mindfulness in lespraktijk

Aanbieder: Praktijk ABC

Contact: Marja Thijs info@praktijkabc.nl

Periode: vanaf meivakantie 2022

 

Project: Mindfulness op koningsdag bij basisscholen

Doelgroep: Grote groepen binnen het basisonderwijs

Gewenst effect: Luchtige manier ervaren wat de basis is van mindfulness

Aanbieder: Praktijk ABC

Contact: Marja Thijs info@praktijkabc.nl

Periode: tijdens koningsspelen

 

Project: Training leerkrachten in gelukslessen

Doelgroep: Leerkrachten

Gewenst effect: Duurzaam verankeren kennis over gelukskunde

Aanbieder: Voor je Geluk

Contact: Annelieke Selbach annelieke@voorjegeluk.nl

Periode: 2e of 3e kwartaal 2022

 

Project: Begeleiden presentaties leerlingen gelukslessen

Doelgroep: Leerlingen

Gewenst effect: Verbeteren mentaal welbevinden

Aanbieder: Voor je Geluk

Contact: Annelieke Selbach annelieke@voorjegeluk.nl

Periode: 2e of 3e kwartaal 2022

 

Project: Old Stars (walking tennis/slow tennis) voor ouderen

Doelgroep: 55+'ers

Gewenst effect: Senioren stimuleren om te bewegen

Aanbieder: TC Etten

Contact: Bart van Genuchten genuchtenjanssen@hotmail.com

Periode: Wekelijks vanaf 13 april (voor 20 weken)

 

Project: Aanbieden van Walking Football (wekelijkse training/activiteiten/wedstrijden/toernooien)

Doelgroep: 60+érs

Gewenst effect: Senioren stimuleren om te bewegen 

Aanbieder: Voetbalvereniging Internos

Contact: H. Schoone henk@jesb.nl

Periode: 2022

 

 

Project: Evenementendagen organiseren (in voorjaar) om fietsveiligheid te verbeteren

Doelgroep: 60 - 100 jarigen

Gewenst effect: Gezond bevorderen + fietsveiligheid verbeteren

Aanbieder: Fietsersbond Etten-Leur

Contact: Henk Koenraads henk.koenraads@gmail.com

Periode: Voorjaar 2022

 

Project: Het oprichten van een 'dans-je-fit-groep' + theatergroep + uitbreiden beweeggroep

Doelgroep: Senioren 70+

Gewenst effect: Bevordering gezondere leeftijd met sport- en cultuuractiviteiten en verminderen gevoelens eenzaamheid

Aanbieder: Seniorenhart

Contact: Els de Lange els@seniorenhart.nl

Periode: 3e + 4e kwartaal

 

Project: Proeflessen + begeleiding vrijwilligers + maken beweegkaarten + aanschaf materialen

Doelgroep: Senioren 70+

Gewenst effect: Senioren stimuleren om te bewegen voor behoud gezondheid

Aanbieder: Seniorenhart

Contact: Els de Lange els@seniorenhart.nl

Periode: Vanaf mei 2022

 

Project: Verzorgen van clinics op scholen en speelavonden (kennismaken sport)

Doelgroep: Junioren, senioren en mindervaliden

Gewenst effect: Mensen stimuleren om te bewegen

Aanbieder: Badmintonclub BC Saturnus

Contact: Edwin Prevoo voorzitter@bcsaturnus.nl

Periode: 2022

 

Project: Samen Vitaal en Gezond,  mensen inzicht geven in wat vitaliteit is en wat zij zelf kunnen doen om het te verbeteren en regie te nemen. Dit aanbod wordt opgenomen in het programma van de vitaliteitsmarkt

Doelgroep: Volwassenen

Gewenst effect: Gezondheid en vitaliteit bevorderen

Aanbieder: Business Provit

Contact: Ingrid Zijlmans ingrid@businessprovit.nl

Periode: 4e kwartaal 2022

 

Project: Kinderkoken met gezonde ingrediënten + 1x per maand wijkcontactmoment/maaltijd met wijkbewoners

Doelgroep: Kinderen (9-12 jaar) en volwassenen

Gewenst effect: Bewustwording gezonde voeding + verminderen overgewicht

Aanbieder: Wijkvereniging Noord

Contact: Isabelle van de Mooren isabellavdmooren@outlook.com

Periode: Vanaf april 2022

 

Project: Zwemmen met verzorging (zwemmen voor mensen met een beperking)

Doelgroep: Mensen met een beperking

Gewenst effect: Mensen met een beperking stimuleren om te bewegen

Aanbieder: Z&PC DIO

Contact: Peter Lauwen voorzitter@dioweb.nl

Periode: Sept 2022-juni 2023

 

Project: Dagbestedingsactiviteit als alternatief voor zwemmen (indien dit te belastend is)

Doelgroep: Mensen die dreigend isolement ervaren

Gewenst effect: Mensen stimuleren en in contact brengen met anderen

Aanbieder: Z&PC DIO

Contact: Peter Lauwen voorzitter@dioweb.nl

Periode: Sept 2022-juni 2023

 

Project: Overwinnen watervrees voor nieuwkomers

Doelgroep: 12+'ers met watervrees

Gewenst effect: Kennis maken en ervaring opdoen water (op lange termijn stimuleren zwemdiploma te halen)

Aanbieder: Z&PC DIO

Contact: Peter Lauwen voorzitter@dioweb.nl

Periode: Sept 2022-juni 2023

 

Project: Website met ontspannings- en wandelroutes met tips, adviezen en sociale contacten

Doelgroep: Inwoners Etten-Leur

Gewenst effect: Beweging stimuleren

Aanbieder: Medisports

Contact: Astrid Verschuren info@medisports.nl

Periode: 2022 en daarna