Logo van onze afvalinzameling met de slogan Afval 3x beter
Actueel

Nieuwe afvalcampagne: Kleine fout, kost een berg

Laatst gewijzigd: 2024-01-25 10:54:59

Recyclen: van afval tot nieuw product

Al het ingezamelde afval leveren we in bij een afvalverwerker. Als het afval geen stoorstoffen (dat zijn stoffen die niet thuishoren bij het aangeboden afval, bijv. plastic bij GFT) bevat, zijn er geen extra handelingen nodig. Er komen dan geen extra kosten bij om het afval te verwerken tot een grondstof. Zo is de cirkel rond en noemen we dit circulaire recycling: van afval naar grondstoffen tot nieuwe materialen en producten.

Kleine fout, kost een berg

Als het afval niet of slecht gescheiden wordt, zitten er veel stoorstoffen in. Eerst wordt er geprobeerd om dit alsnog te scheiden. Lukt dat niet? Dan is het afval niet geschikt voor recycling en wordt het helaas verbrand. Dit is slecht voor het milieu en erg duur. De extra kosten zijn voor de gemeente en worden uiteindelijk doorberekend in de afvalstoffenheffing.
Campagneafbeelding over de afvalinzameling met de slogan Kleine fout, kost een berg. Onder de voorbeelden van het juiste afval in de juiste container staat: Verkeerd aangeboden afval zorgt voor onnodig hogere verwerkingskosten. Lees er alles over op afval3xbeter.nl

Weinig restafval is weinig verbranden: win-win

Het thuis ingezamelde restafval wordt ook op deze manier verwerkt, dus via duur en milieuonvriendelijk verbranden. Daarom is het belangrijk dat er weinig restafval overblijft na de afvalscheiding thuis. Hoe minder restafval, hoe beter voor het milieu en de portemonnee.

Wat is de afvalstofheffing en hoe is die opgebouwd?

Elk huishouden in Etten-Leur betaalt afvalstoffenheffing. Die bestaat uit twee delen:

  • Vastrecht: Een vast bedrag die de basisdiensten zoals afvalinzameling dekt en voor iedereen hetzelfde is.
  • Variabel bedrag: zoals het aanbieden van restafval en heb jezelf in de hand.

De afvalstoffenheffing wordt ieder jaar opnieuw berekend en vastgesteld en is afhankelijk van de kosten voor transport en verwerking van afval. Als de kosten hoger zijn dan de opbrengst van afvalstoffenheffing, stijgt de afvalstoffenheffing. We kunnen dit voorkomen door het afval goed te scheiden. Doen we dit goed en hebben we minder restafval? Dan worden de kosten lager en kan er aan het eind van het jaar geld overblijven. Het geld mag dan alleen gebruikt worden voor onverwachte kosten of het verlagen van de afvalstoffenheffing.
Logo van onze afvalinzameling met de slogan Afval 3x beter