Simon Rijsdijk benoemt tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Actueel

Simon Rijsdijk ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Laatst gewijzigd: 2024-04-17 13:35:51

Vandaag reikte Marina Starmans haar eerste Koninklijke Onderscheiding uit als burgemeester van Etten-Leur. Zij verraste Simon Rijsdijk tijdens het jubileumcongres van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB), dat vandaag en morgen plaatsvindt in Noordwijkerhout. Dit gebeurde bij uitzondering al eerder dan op 26 april, wanneer dit jaar de Lintjesregen plaatsvindt.

Simon Rijsdijk Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Al 30 jaar is de heer Rijsdijk betrokken bij de NVVB, waarvan de laatste 10 jaar als landelijk voorzitter. Tijdens het 30-jarige jubileumcongres werd hij in het zonnetje gezet, in aanwezigheid van natuurlijk zijn dierbaren; zijn vrouw en twee kinderen. Daarnaast waren er zo’n 1100 vakgenoten uit het hele land aanwezig, waaronder zijn medebestuursleden en collega’s vanuit de gemeente Etten-Leur, waar Simon al 45 jaar werkzaam is. En daar sprak burgemeester Marina Starmans na een persoonlijke speech tot slot de woorden: “Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om u te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau!” Simon Rijsdijk heeft met zijn inzet een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de publieke dienstverlening van de overheid in het domein burgerzaken, net als aan de Europese samenwerking. Zijn inspanningen hebben een bijzondere waarde vanwege de lange duur, en de regionale, nationale en internationale inzet.

Voorzitter bestuur NVVB

Al sinds 1994, toen de fusie tussen de Nederlandse Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (NEVABS) en de Vereniging voor Bevolkingsboekhouding en Militaire Zaken (VBM) een feit was en de NVVB ontstond, is Simon betrokken. Al die jaren zette hij zich in diverse functies in voor alles wat met burgerzaken te maken heeft. Hij was en is daarmee van grote betekenis voor de Nederlandse gemeenten. Andere functies die hij binnen de vereniging vervulde zijn; voorzitter van de afdeling Brabant, voorzitter van de commissie Organisatie en Opleidingen, de commissie ICT en lid van de examencommissie. Binnen die commissies heeft hij er door de jaren heen voor gezorgd dat afdelingen Burgerzaken bij gemeenten beter ingericht konden worden en de kwaliteit van dienstverlening werd verbeterd. Ook stimuleerde hij de omvorming van de Gemeentelijke BasisAdministratie naar de Basisregistratie Persoonsgegevens. Veel opleidingen gaf hij zelf, en vele informatiebijeenkomsten, congressen en cursussen werden in al die jaren mede door hem georganiseerd.

Landsgrenzen over

En daar bleef het niet bij. Want Simon gaat zelfs de grens van Nederland over. Hij maakt zich sterk voor de samenwerking met zusterorganisaties in Europa. In het bijzonder zette hij zich bijvoorbeeld in voor de emancipatie en ontwikkeling van het vakgebied burgerzaken binnen het Caribisch deel van ons land, waar vervolgens een grote achterstand werd ingelopen. Sinds 2018 is hij ook president van de Europäischer Verband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten (EVS). Daarmee zorgt Simon voor samenwerkingen van buitenlandse verenigingen met de NVVB. Onder anderen uit Duitsland, België, Italië, Polen en Estland. Telkens weet hij culturele verschillen te overbruggen en technische voorstellen zó te vormen dat ze acceptabel zijn voor alle aangesloten organisaties.

Burgemeester Marina Starmans in haar speech tijdens het NVVB congres: “Simon: Het bestuur en de leden van de NVVB en de EVS, het college van de gemeente Etten-Leur, jouw collega’s daar, maar vooral jouw dierbaren; je vrouw en kinderen, zijn ongelofelijk trots op je. Wij waarderen het enorm wat jij allemaal betekend hebt én nog altijd betekent voor jouw vakgebied in Nederland én Europa.”

Simon Rijsdijk benoemt tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

(Fotograaf Willeke Machiels)