Voorzittershamer in de raadzaal
Actueel

Voorstel Mon Plaisir 40 als opvanglocatie voor asielzoekers

Laatst gewijzigd: 2024-04-04 14:12:19

Het college doet de gemeenteraad een voorstel om op Mon Plaisir 40 een opvanglocatie voor asielzoekers in te richten. Hier worden dan maximaal 250 mensen opgevangen. Etten-Leur neemt daarmee zijn verantwoordelijkheid voor de urgente asielproblematiek. Deze plek biedt straks een veilige haven voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, vervolging en andere noodsituaties.

Verantwoordelijkheid met regie in eigen hand, met oog voor menselijke maat

In maart 2023 besloot de gemeenteraad dat er uiterlijk in januari 2025 een opvanglocatie in de gemeente Etten-Leur is. We lopen hiermee vooruit op de eventuele gevolgen van de aangenomen spreidingswet, waarmee gemeenten wettelijk verplicht kunnen worden om asielzoekers op te vangen. De gemeenteraad en het college houden de regie graag in eigen hand. Met de komst van een asielzoekerscentrum (hierna azc) volgen we de gemeenten uit de regio die al een opvanglocatie hebben of aan het realiseren zijn, zoals: Breda, Oosterhout, Zundert en Moerdijk.

Verantwoordelijk wethouder Jean-Pierre Schouw: “We begrijpen dat inwoners mogelijk vragen hebben over de komst van een azc. We werken daarom nauw samen met het COA, maatschappelijke organisaties, onderwijs, politie en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de inwoners van het azc zo goed mogelijk worden geïntegreerd in onze gemeenschap.”

Het azc wordt gerealiseerd voor de duur van 3 jaar met de optie voor een verlening met 2 jaar. Daarbij hebben de gemeenteraad en het college de nadrukkelijke wens uitgesproken om te kiezen voor opvang rekening houdend met het welzijn van bewoners. Met als doel dat asielzoekers die een verblijfsstatus krijgen, worden gehuisvest in de regio.

In gesprek met betrokken inwoners over de inpassing, inrichting en beheer

Als de raad een besluit heeft genomen, gaan gemeente en COA vanaf april/mei in gesprek met belanghebbenden en belangstellenden. Het plan van aanpak hiervoor wordt ook op 22 april besproken in de gemeenteraad. Na de omgevingsdialoog kan het COA de noodzakelijke vergunningen aanvragen en het pand verbouwen.

Burgemeester Marina Starmans: “Met het voorstel voor een opvang op deze locatie voldoen we niet alleen aan wettelijke landelijke en regionale verplichtingen, maar vooral ook aan onze menselijke verantwoordelijkheid: hulp en onderdak bieden aan mensen die zijn gevlucht. Zo ken ik Etten-Leur inmiddels ook”.

 

Meer informatie via de link bij dit bericht naar: www.etten-leurmakenwesamen.nl/azc