Illustratieve afbeelding van een groot aantal munten van 20 eurocent
Actueel

Werkplein en vijf gemeenten in West-Brabant zetten in op ‘Dat geldt voor mij’

Laatst gewijzigd: 2024-04-09 11:21:31

Inwoners krijgen met ‘Dat geldt voor mij’ meer grip op hun financiën.

Het Werkplein en de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Zundert zijn gestart met de inzet van ‘Dat geldt voor mij’. Dat doen ze in het kader van bestaanszekerheid en armoedebestrijding. Online checks, te vinden op de website datgeldtvoormij.nl, en eventueel een adviesgesprek geven inwoners inzicht in financiële mogelijkheden. De service is bedoeld voor mensen met een smalle beurs. Zij krijgen hierdoor meer grip op hun financiën, waardoor onverwachte financiële tegenvallers niet direct tot schulden leiden.

‘Dat geldt voor mij’

Inwoners van de zes gemeenten kunnen vanaf heden gebruikmaken van de online checks op www.datgeldtvoormij.nl. Deze checks kennen alle gemeentelijke regelingen en landelijke toeslagen in het kader van bestaanszekerheid. Inwoners kunnen zelf op de website zien welke regelingen er gelden. Komen inwoners er zelf niet uit? Dan kunnen zij een adviesgesprek aanvragen met een medewerker van het Werkplein. Tijdens zo’n adviesgesprek wordt samen met de inwoner gekeken of uitgaven verlaagd kunnen worden. Heeft de inwoner een contract met de best passende energieleverancier? En de best passende zorgverzekering? Ook wordt onderzocht of de inwoner recht heeft op steunregelingen of toeslagen om de inkomsten te verhogen. De medewerker kan vervolgens helpen bij het aanvragen van deze regelingen. Het gebruik van de online checks en het adviesgesprek zijn gratis en vrijblijvend.

“We zijn gestart met het adviseren van huishoudens met behulp van ‘Dat Geldt voor Mij’”, aldus René van Ginderen, bestuursvoorzitter van het Werkplein. “Dat zijn huishoudens die met moeite de maand financieel rondkomen, die weinig geld achter de hand hebben voor onvoorziene gebeurtenissen of waar de financiële situatie ineens is veranderd. Deze aanpak helpt om op een gestructureerde manier te kijken naar waar mensen binnen de zes gemeenten recht op hebben en of ze wel de meest passende verzekering of contract hebben afgesloten. Wanneer inwoners geld kunnen besparen en de financiële situatie op orde komt, geeft dat mensen doorgaans rust en overzicht. Armoedebestrijding is daarmee geen doel op zich maar een middel om mensen weer en meer te laten meedoen in de samenleving”.

Wat geldt voor jou?

Er zijn veel sociale voorzieningen en regelingen, zoals toeslagen, vergoedingen, gemeentelijke minimaregelingen en speciale fondsen. Toch maakt niet iedereen gebruik van deze steunmaatregelen. Vaak weten inwoners niet welke regelingen er zijn, hoe ze daar aanspraak op kunnen maken en hebben ze de rust niet zich daarin te verdiepen. Onder de noemer ‘Dat geldt voor mij’ werken diverse organisaties in het land onder dezelfde boodschap aan meer gebruik van de bestaande voorzieningen.

Hulp bij zoektocht naar regelingen

Op verschillende momenten wordt met inwoners het gesprek aangegaan over ‘Dat geldt voor mij’. Inwoners die een uitkering aanvragen, die hulp zoeken bij de gemeentelijk schuldhulpverlening, vanuit een uitkering weer aan het werk gaan of starten met inburgering worden uitgenodigd om de online check te doen. Voor alle vijf de gemeenten wordt de ondersteuning geboden via het Werkplein. In de gemeenten Moerdijk en Roosendaal worden op korte termijn ook twee speciale loketten geopend. Bij deze loketten kunnen inwoners terecht wanneer ze vragen hebben over onder andere armoede, minima, schuldhulpverlening en diverse regelingen.

Over het Werkplein – oog voor wat écht telt

Wij geloven in de talenten en kwaliteiten van onze inwoners. We ondersteunen hen bij de ontwikkeling naar werk of een opleiding. Lukt dit (even) niet dan zoeken we samen naar een passende plek. We zijn gedreven en werken samen met partners in de regio. Zodat we de beste kansen creëren voor alle inwoners. We durven buiten de gebaande paden te lopen. En zorgen dat inwoners zo min mogelijk worden gehinderd door processen en regels. Zo kunnen zij met inzet van onze vakmensen optimaal werken aan het doel: meedoen aan de maatschappij! Wij doen dit namens de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert.