Bestuur Besluitenlijst van B&W van 11 april 2024

Dekkingsplan 2024-2027 Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant

De gemeenteraad nam kennis van het Dekkingsplan gebiedsgerichte opkomsttijden 2024-2027 van de  Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Daarbij is besloten geen zienswijze naar voren te brengen over dit Dekkingsplan.

 

Beantwoording vraag Lazerijstraat

Naar aanleiding van een informatieavond voor een mogelijke ontwikkeling aan de Sprundelsebaan-Lazerijstraat stuurde een onwonende een brief naar de raad. Het college beantwoordt de vragen uit de brief in afwachting van de toekomstige raadsbehandeling.

 

Onderzoek accommodatie behoeften voetbalverenigingen

In nauwe samenspraak met voetbalverenigingen Unitas’30, DSE en Internos is een onderzoek uitgevoerd naar de accommodatiebehoeften voor voetbal in Etten-Leur. Doel van het onderzoek was om in beeld te brengen of, en zo ja, op welke wijze er een toekomstbestendig “landschap” te creëren is voor voetbal in Etten-Leur.  De resultaten zijn beschreven in het onderzoeksrapport van Synarchis d.d. 29 februari 2024. Geconstateerd is dat er gemeentebreed geen sprake is van een capaciteitsprobleem, maar eerder van een verdelingsvraagstuk. De resultaten vormen de basis voor het besluit om op dit moment niet in te gaan op verzoeken van Unitas’30 en DSE om extra kunstgrasvelden, maar juist in te zetten op meer gebruik van de voetbalvelden bij vv Internos.

 

Speelschip de Keen

Het speelschip aan het Slagveld in wijk de Keen is aan vervanging toe. We vervangen deze voor een vergelijkbaar speeltoestel in speelmogelijkheden, grootte en uitdaging. Het budget was tijdens het wijkspeelplan in 2022 niet toereikend. Dit is gecorrigeerd en daarom vervangen we het speelschip alsnog. Dit doen we in samenspraak met omwonenden en de tegenovergelegen basisschool.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend. 

 

Aanwezigheid van het college

Datum: 9 april 2024
Tijd: 16.00 uur
Activiteit: Opening expositie examenleerlingen KSE
Locatie: De Nobelaer
Collegelid: Wethouder Verwijmeren

Datum: 19 april 2024
Tijd: Volgt
Activiteit: Aftrap Koningsspelen D’n Overkant
Locatie: D’n Overkant
Collegelid: Wethouder De Weert en Jeugdburgemeester

Datum: 20 april 2024
Tijd: 17.00 uur
Activiteit: Aansluiten bij Samen Soepen
Locatie: Ut Proatuis
Collegelid: Wethouder Schouw