Bestuur Besluitenlijst van B&W van 14 maart 2024

Structureel maken functie coördinator steunouders en ervaringsdeskundigen scheidingen

Ieder kind en iedere jongere verdient een fijne plek om veilig en kansrijk op te groeien. Helaas groeit een deel van onze jeugd op in gezinnen waar veel stress is of complexe problemen spelen. Vanwege de boven verwachting goede resultaten heeft het college besloten de inzet van de ‘coördinator steunouders en ervaringsdeskundigen scheidingen’ met één jaar te verlengen. Naast de besparing op meerkosten voor de jeugdzorg zijn beide projecten met uitstek manieren om inwoners met elkaar in verbinding te brengen. Informele steun helpt overbelaste ouders en gezinnen, normaliseert opvoed- en opgroeivragen en helpen om de druk op de jeugdzorg te verminderen. Het college doet in de komende kadernota een voorstel om vanaf 2025 de functie coördinator Steunouder en Ervaringsdeskundigen scheidingen structureel te maken.

 

Beslissing op bezwaar Lochtsepad 13

Er is bezwaar ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van units voor van huisvesting seizoenarbeiders, op het perceel gelegen aan het Lochtsepad 13. Het college besluit om de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

 

Onderhoudswerk Peppelgaarde, Cederstraat & Laurierhof

De bestrating en riolering van de Peppelgaarde, Cederstraat en Laurierhof zijn toe aan onderhoud. De gemeente wil via participatie de belanghebbenden tijdig bij het project betrekken.

 

SSNB Buurtsportcoaches projectsubsidieaanvraag 2024

Gemeente Etten-Leur werkt samen met Sport Service Noord Brabant (SSNB) om zo veel mogelijk mensen aan het bewegen en sporten te krijgen en een vitale samenleving te bevorderen. Vanaf 2024 wordt lokaal invulling gegeven aan het GALA-akkoord en het sportakkoord. De inzet van de buurtsportcoaches is bij meerdere onderdelen van het lokale plan van aanpak van grote waarde en essentieel als het gaat over inzet op de belangrijkste risicogebieden en doelgroepen binnen gemeente Etten-Leur. Het college stemt in met de subsidieaanvraag van SSNB als onderdeel van het plan van aanpak Samen Gezond Leven Etten-Leur.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

Datum: 19 maart 2024
Tijd: 19.00 uur
Activiteit: bijeenkomst ‘Dementievriendelijk’
Locatie: Het Turfschip
Collegelid: wethouder Verwijmeren