Bestuur Besluitenlijst van B&W van 18 april 2024

Beleidsregels landschappelijke inpassing

In 2016 stelden burgemeester en wethouders beleidsregels landschappelijke inpassing en bijbehorende pakketten maatregelen landschappelijke inpassing vast. In het overzicht van de beleidsregels landschappelijke inpassing is per afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ aangegeven welke eisen gelden met betrekking tot landschappelijke inpassing. De beleidsregels uit 2016 zijn met de belangrijkste stakeholders geëvalueerd. Deze evaluatie heeft geleid tot enkele inhoudelijke aanpassingen en tekstuele verduidelijking van de beleidsregels. Het college heeft de aangepaste beleidsregels, genaamd ‘Beleidsregels landschappelijke inpassing 2024, gemeente Etten-Leur’ vastgesteld. Deze beleidsregels treden daags na publicatie in werking. De beleidsregels landschappelijke inpassing uit 2016 zijn ingetrokken.

 

Beantwoording technische vragen D66 over staalslakken

D66 Etten-Leur stelde naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag vragen over de toepassing van staalslakken in Etten-Leur. Het college beantwoordt de vragen via een brief.

 

Last onder dwangsom wegens strijd met het Omgevingsplan

Bij een controle is geconstateerd dat in een woning in de Meerkoet meerdere individuele personen worden gehuisvest. Dit is in strijd met de gebruiksregels van het Omgevingsplan. Er kan geen vergunning worden verleend, omdat er in dit postcodegebied al een aantal vergunningen is verleend voor het huisvesten van individuele personen. Om het strijdig gebruik te beëindigen, zal een last onder dwangsom worden opgelegd.

 

Raadsbrief Voorzieningenwijzer

Voor huishoudens met een laag inkomen zijn er verschillende rijksregelingen en gemeentelijke minimaregelingen om de gevolgen van armoede te verzachten of (deels) weg te nemen. Met de Voorzieningenwijzer, gecombineerd met een communicatieoffensief, beoogt de gemeente het gebruik van de minimaregelingen te vergroten. Het college informeert de gemeenteraad over de ingebruikname van de Voorzieningenwijzer.

 

Vrijwilligers-impulsbudget Etten-Leur

Op 13 november 2023 is een motie aangenomen voor een vrijwilligers-impulsbudget. Dit budget van 50.000 euro is bedoeld om maatschappelijke verenigingen en welzijnsorganisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers een extra impuls te geven om vrijwilligers te werven en daarmee de huidige vrijwilligers te ontzorgen. Met het budget wordt een communicatiecampagne ontwikkeld en ingezet om Etten-Leur breed vrijwilligers te werven. Daarnaast wordt er een werkbudget voor de verenigingsondersteuner beschikbaar gesteld om activiteiten te organiseren zoals themabijeenkomsten. Ook worden de Etten-Leurse vrijwilligersprijzen georganiseerd.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend. 

Aanwezigheid van het college

Datum: 19 april 2024
Tijd: 09:45 uur
Activiteit: Aftrap Koningsspelen D’n Overkant
Locatie: Terrein Unitas, Lage Banken Etten-Leur
Collegelid: Wethouder De Weert en Jeugdburgemeester

 

Datum: 20 april 2024
Tijd: 17.00 uur
Activiteit: Aansluiten bij Samen Soepen
Locatie: Ut Proatuis
Collegelid: Wethouder Schouw