Besluiten van B&W van 13 april

  • Brief gemeenteraad voorlopig rekeningresultaat 2022
  • Raadsbrief COELO atlas 2023
  • Toelichting bij verbeterrapportages WPG Audit
  • Indexering 2023 van de tarieven van de Gecertificeerde instellingen

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.