Wijkspreekuren Grient/Sanderbanken

Woon je in wijk De Grient of Sanderbanken? Dan ben je welkom bij het wijkspreekuur in school D’n Overkant (Edward Poppelaan) met vragen, wensen en ideeën over wonen, veiligheid en leefbaarheid in je wijk. Ook voor alleen een kop koffie ben je van harte welkom. Vanuit de wijkvereniging is Claudia Smits of Monica Hofman aanwezig. Ook de wijkmanager Ellis Marcelis is erbij. Daarnaast sluiten verschillende wijkprofessionals om de beurt aan. We organiseren dit in de ‘wijkhuiskamer’ in Basisschool D’n Overkant op de tweede dinsdag van de maand. De ene keer in de ochtend, de andere keer in de avond. De eerstvolgende is op dinsdag 11 april van 10.00 – 11.00 uur. Daarna op dinsdag 9 mei van 19.00 – 20.00 uur, dinsdag 13 juni van 10.00 – 11.00 uur en dinsdag 11 juli van 19.00 – 20.00 uur.