Openbare besluitenlijst van b&w van 18 november 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 46 - 2022

Datum: 18 november 2022

Startnotitie Edward Poppelaan 14
Er is een initiatief voor de woning Edward Poppelaan 14 om daar een nieuw wooncluster te realiseren. Deze startnotitie beschrijft hoe de gemeente ruimte biedt aan participatie.

 

Invoering toeristenbelasting

Op 1 januari 2023 voert Etten-Leur toeristenbelasting in. Toeristen die verblijven in hotels, bed & breakfasts, Airbnb’s, op campings en camperplaatsen gaan toeristenbelasting betalen. Dit geldt ook voor watertoeristen die een tijdelijke ligplaats innemen in de jacht-/passantenhaven.

 

Vrijgeven voorlopig ontwerp Dasseburcht en Beverdam
De Dasseburcht en Beverdam zijn toe aan groot onderhoud. Hiervoor is een voorlopig ontwerp gemaakt. Omwonenden ontvangen een brief waarin zij geïnformeerd worden over de plannen en de participatie.

 

Korte termijn maatregelen Lichttorenhoofd
Inwoners ervaren overlast van het verkeer in het Lichttorenhoofd. We bekeken wat we op korte termijn kunnen treffen aan maatregelen. Er is verzocht om de drempels uit de straat verwijderen. Dit deden we al op één locatie en het effect hiervan was gunstig. De bewoners willen de drempels graag weg hebben, maar tegelijkertijd is het zaak dat de straat veilig blijft. We gaan samen met de bewoners bekijken hoe we de straat anders kunnen inrichten. We geven hiervoor kaders mee, zoals ontwerprichtlijnen en budget.

 

Reactie brief CDA Wijk De Grient
Het CDA stelde vragen over verschillende werkzaamheden in wijk De Grient en de integrale communicatie hierover. Het college geeft een reactie op de vragen van het CDA.

 

Raadsbrief omtrent actualisering notitie huisvesting mantelzorg
De huidige ‘Notitie Huisvesting Mantelzorg’ komt uit 2009. Eerder dit is jaar is toegezegd aan de raad dat deze geactualiseerd wordt. Via een raadsbrief informeren we de gemeenteraad over de status van deze actualisering.  

 

Beantwoording raadsvragen D66 - Leefbaar aanbesteding Begeleiding

De raadsfracties D66 en Leefbaar Etten-Leur stelden vragen over de aanbesteding ‘Maatwerkvoorziening Begeleiding’. In deze brief beantwoorden we de vragen.

 

Tijdelijke noodmaatregel Energielasten maatschappelijke Instellingen Etten-Leur 2022-2023

De stijging van de energiekosten raakt iedereen en dus ook onze maatschappelijke organisaties. Dat baart het college zorgen. Zij vinden het belangrijk dat alle verenigingen en organisaties hun activiteiten kunnen blijven aanbieden. Daarvoor is voor een deel van hen aanvullende gemeentelijke ondersteuning noodzakelijk en daarvoor is een tijdelijke noodmaatregel getroffen.


De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

 

Aanwezigheid van het college

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

19-nov-22

14:00

Vouchers mantelzorgwaardering uitreiken

De Valpoort

wethouder Verwijmeren

19-nov-22

15:30

Openen Tentoonstelling Nederlands Drukkerijmuseum

Leeuwerik 8

wethouder Verwijmeren

25-nov-22

14:00

Bijwonen Openingshandeling Noordrand-Midden West en kering Weimeren

Café Elsakker, Nieuwveerweg 2, Prinsenbeek

wethouder Schouw

25-nov-22

19:00

Korpsavond Brandweer

Brandweerkazerne Etten-Leur

burgemeester
De Vries