Meldingsformulier ODBN


BIJLAGE 2. MELDINGSFORMULIER START HANDELINGEN BESCHERMDE SOORTEN Meldingsformulier start handelingen ten aanzien van beschermde soorten

Ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten

Gegevens

Aanvraagnummer

Z/119723

Naam initiatief

Gebiedsontheffing gemeente Etten-Leur

Ontheffingsperiode

voor de periode tot en met 15 april 2026

Ontheffinghouder

Naam gemachtigde

Adres

PC-Woonplaats

Gemeente Etten-Leur

……………………………………………………

………………………………………..………….

……………………………………………………

Gegevens werkzaamheden:

Contactpersoon uitvoering werkzaamheden

……………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer (vast)

……………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer (mobiel)

Ecoloog betrokken bij uitvoering

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Locatie(s) werkzaamheden

……………………………………………………………………………………………………………

Datum gereedkomen compensatiemaatregelen

……………………………………………………………………………………………………………

Datum start werkzaamheden

……………………………………………………………………………………………………………

Overzicht planning werkzaamheden

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Dit formulier dient, zodra de aanvang van de handelingen met betrekking tot beschermde soorten bekend is, ingevuld te worden toegezonden aan de Omgevingsdienst Brabant Noord

Retouradres

Omgevingsdienst Brabant Noord

Email: info@odbn.nl