Etten-Leurs volkslied (tekst)

Groen omzoomd en bont van kleur,

Ligt daar vriend’lijk en welvarend

Het vertrouwde Etten-Leur.

Lekker dorps, doch energiek en bruisend,

Om zijn groen en duurzaamheid bekroond!

Waar je met zo’n veertigduizend

Als een vorst gezellig woont,

Waar je met zo’n veertigduizend

Als een vorst gezellig woont.

 

Etten-Leur, opnieuw ontworpen!

Ooit ontstaan uit turf en veen,

En die twee vitale dorpen

Groeiden langzaam dicht aaneen.

Als een duo dubbeldik tevreden,

Maar met oog voor ieders eigenheid.

Langs de sporen van ’t verleden

Flitsend naar een nieuwe tijd,

Langs de sporen van ’t verleden

Flitsend naar een nieuwe tijd.

 

Eens een kruispunt van veel wegen,

Met een snelweg dwars erdoor!

Maar een trefpunt toen gekregen

In een statig stadskantoor.

Een nieuw hart, geslaagde operatie

Kloppend centrum, stedelijk grandeur!

Ja, de nieuwe generatie

Heeft een puntgaaf Etten-Leur,

Ja, de nieuwe generatie

Heeft een puntgaaf Etten-Leur.

 

Nieuwe wijken en kantoren;

Ingebreid en uitgebouwd,

Vind je hightech naast folklore

Met cultuur voor jong en oud.

Als je samen vieren kunt geniet je

In het Zwaaigat en Stijlorenrijk!

Met een pilsje en een liedje

Zijn we allemaal gelijk!

Met een pilsje en een liedje

Zijn we allemaal gelijk!

 

 

Muziek: Wim Laseroms

Tekst: Annie Vergouwen 

 

Dit volkslied is voor het eerst uitgevoerd tijdens de officiële opening van het stadskantoor op

vrijdag 19 maart 2004.