Wat kan niet via elektronische weg?

Formele verzoeken, verzoeken in het kader van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) en ingebrekestellingen ingevolge de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, zijn uitgesloten via de elektronische weg.

Op deze website kunt u een aantal producten en diensten van de gemeente digitaal aanvragen. U kunt niet alles digitaal bij ons aanvragen of indienen. Alleen als die mogelijkheid uitdrukkelijk via deze website wordt aangeboden, kunt u een officiële aanvraag, verzoek of melding ook langs die weg bij ons indienen.
Het gebruik van het algemene e-maildres of indien u hierover beschikt, een persoonlijk e-mail adres van een medewerker van de gemeente is niet in alle gevallen bedoeld voor het indienen van formele verzoeken. Het is niet mogelijk om Who-verzoeken of ingebrekestellingen ingevolge de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen langs de elektronische weg (o.a. per e-mail, webformulier, socialmedia, sms, whatsapp en fax) in te dienen.


Hoe kunt u een formeel verzoek, Who-verzoek of ingebrekestelling ingevolge de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen indienen?
 

Formele verzoeken kunt u:

  • Schriftelijk per post indienen of afgeven aan de balie van het stadskantoor.
  • Schriftelijk (per post of aan de balie van het stadskantoor) indienen door middel van een door u uitgeprint en ingevuld webformulier.
  • Elektronisch indienen door middel van het invullen van een webformulier.

Per formeel verzoek kan de wijze van indiening verschillen. Vraagt u bijvoorbeeld een vergunning of subsidie aan, dan is het mogelijk dat de gemeente hiervoor een webformulier beschikbaar heeft. Een overzicht van de webformulieren kunt u op deze website vinden. Om er zeker van te zijn dat u de juiste wijze van indiening gebruikt, kunt u contact opnemen met Gemeente Etten-Leur via telefoonnummer 14076.

Who-verzoeken kunt u:

  • Schriftelijk indienen per post of afgeven aan de balie van het stadskantoor.
  • Mondeling indienen.

Ingebrekestellingen ingevolge de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen kunt u: