Uitnodiging marktconsultatie voor aanbesteding Wmo begeleiding De6

De huidige resultaatovereenkomst maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding van de zes samenwerkende gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert (hierna; De6 gemeenten) eindigt op 31 december 2021. Het afgelopen jaar hebben De6 gemeenten voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2022 een nieuwe overeenkomst voor de maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding tot stand te brengen.

Consultatie en aanbesteding
Deze marktconsultatie is een door De6 gemeenten georganiseerde informatie-uitwisseling met partijen die opereren in de relevante markt. Deze marktconsultatie heeft tot doel mogelijkheden te verkennen, input op te halen uit de markt en deze informatie te gebruiken om een succesvolle aanbesteding/ contractering voor te bereiden. De marktconsultatie wordt gehouden in de vorm van digitale speeddates via Microsoft Teams. De gesprekken vinden eind januari en begin februari van 2021 plaats. Meer informatie is te vinden op TenderNed. Aanmelden kan via de berichtenmodule op Tenderned.

Mocht er, na de gehouden markconsultatie, bij de De6 gemeenten behoefte aan verdieping bestaan dan kunnen er een aantal partijen (maximaal 5) worden uitgenodigd voor een individueel overleg. De uitgenodigde partijen zullen zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de markt.

Vragen over de marktconsultatie

Voor vragen over deze marktconsultatie kunt u contact opnemen (via bericht TenderNed of via email) met mevrouw C. Nuiten, contractmanager De6 gemeenten. E-mail: contractmanagementwmo.wbw@inkoopwestbrabant.nl