Uitnodiging marktconsultatie voor aanbesteding Wmo huishoudelijke ondersteuning De5 gemeenten

De huidige resultaatovereenkomst maatwerkvoorziening Wmo huishoudelijke ondersteuning van de vijf samenwerkende gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert (hierna; De5 gemeenten) eindigt op 31 december 2021. De afgelopen maanden hebben De5 gemeenten voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2022 een nieuwe overeenkomst voor de maatwerkvoorziening Wmo huishoudelijke ondersteuning tot stand te brengen.

Consultatie en aanbesteding
Deze marktconsultatie is een door De5 gemeenten georganiseerde informatie-uitwisseling met partijen die opereren in de relevante markt. Deze marktconsultatie heeft tot doel mogelijkheden te verkennen, input op te halen uit de markt en deze informatie te gebruiken om een succesvolle aanbesteding/ contractering voor te bereiden. De marktconsultatie bestaat uit een schriftelijke uitvraag en een gesprek van 30 minuten voor een mondelinge toelichting via MS Teams. De gesprekken die onderdeel uitmaken van de marktconsultatie zullen plaatsvinden op dinsdag 26 januari en donderdag 28 januari 2021 tussen 9:00 en 12:00. Meer informatie is te vinden op TenderNed. Aanmelden kan via de berichtenmodule op Tenderned.

Mocht er, na de gehouden markconsultatie, bij de De5 gemeenten behoefte aan verdieping bestaan dan kunnen er een aantal partijen (maximaal 5) worden uitgenodigd voor een individueel overleg. De uitgenodigde partijen zullen zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de markt.

Vragen over de marktconsultatie

Voor vragen over deze marktconsultatie kunt u contact opnemen (via bericht Tenderned of via email) met mevrouw S. van der Pol, contractmanager De5 gemeenten.

E-mail: huishoudelijkeondersteuning@gmail.com