Collecterooster 2023

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op.

De hierop voorkomende stichtingen/instellingen zijn in het bezit van een CBF-Erkenning. Dit keurmerk wordt afgegeven als aan een aantal criteria wordt voldaan die een oordeel geven over de steunwaardigheid van de instelling. Voor collectes is de gemeente gebonden aan het collecterooster van het CBF. Naast deze collecteweken is er een beperkt aantal weken over waarin door (lokale) stichtingen/instellingen collectes kunnen worden gehouden. Om in deze zogeheten vrije periodes te mogen collecteren dienen de stichtingen/instellingen een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Deze vergunningen worden gepubliceerd in de Bode.

Het actuele rooster vindt u op het collecte- en wervingsrooster.  Voor vragen of klachten verwijzen wij u naar de website www.geefgerust.nl. Ook kunt u bellen naar (020)21 573 77 (ma t/m za van 9.00 tot 20.00 uur)

Kledinginzameling

De volgende door het CBF positief beoordeelde stichtingen zullen in 2023 in Etten-Leur kleding inzamelen:  

1e kwartaal
Nierstichting

2e kwartaal
Metakids

3e kwartaal
SMHO (Stichting social/medische hulpverlening aan Oost Europa)

4e kwartaal
VPGO (ver. Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning

Meer informatie over deze stichtingen/instellingen is te vinden op de site van het CBF (www.cbf.nl).