Collecterooster januari 2023

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op.

De hierop voorkomende stichtingen/instellingen zijn in het bezit van een CBF-Erkenning. Dit keurmerk wordt afgegeven als aan een aantal criteria wordt voldaan die een oordeel geven over de steunwaardigheid van de instelling. Voor collectes is de gemeente gebonden aan het collecterooster van het CBF. Naast deze collecteweken is er een beperkt aantal weken over waarin door (lokale) stichtingen/instellingen collectes kunnen worden gehouden. Om in deze zogeheten vrije periodes te mogen collecteren dienen de stichtingen/instellingen een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

Naast het collecterooster bestaat er ook een wervingsrooster

In het wervingsrooster zie je wanneer een leden/donateurswerver in uw buurt actief is. In het wervingsrooster staan alleen goede doelen met een CBF-Erkenning.

Het wervingsrooster kan per week wijzigen. Het actuele wervingsrooster vindt u hier: https://www.cbf.nl/collecte-en-wervingsrooster  Voor vragen of klachten verwijzen wij u naar de website www.geefgerust.nl. ook kunt u bellen naar (020)21 573 77 (ma t/m za van 9.00 tot 20.00 uur)

In januari zijn de volgende collecteperiodes in Etten-Leur:

 1 t/m 7 januari                            vrije periode (Kerstvakantie)

8 t/m 21 januari                   Kika (deelnemer marathon voor KIKA)

8 t/m 28 januari                    vrije periode

29 januari t/m 4 februari         Hersenstichting

Kledinginzameling

Het CBF heeft de gemeenten in Nederland gewezen op praktijken van illegale kledinginzameling. Die inzamelingsacties vinden plaats zonder gemeentelijke vergunning. Hoewel dergelijke illegale kledinginzamelingspraktijken in onze gemeente (nog) niet zijn geconstateerd, willen we dit toch onder uw aandacht brengen.

De volgende door het CBF positief beoordeelde stichtingen zullen in 2023 in Etten-Leur kleding inzamelen:  

Januari, februari, maart             Nierstichting

April, mei ,juni                                 Metakids

Juli, augustus, september          SMHO (Stichting social/medische hulpverlening aan Oost Europa

Oktober, november, december VPGO (ver. Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning

               

Meer informatie over deze stichtingen/instellingen is te vinden op de site van het CBF (www.cbf.nl).