Regels rondom vrije plakplaatsen voor ideële reclame

Vrije plakplaatsen zijn beschikbaar voor ideële reclame. Ideële reclame heeft als doel een maatschappelijk onderwerp onder de aandacht te brengen. Bewustwording te creëren en aan te zetten tot verandering van gedrag. Er mag op vrije plakplaatsen geen sprake zijn van het stimuleren van verkoop of het verbeteren van een imago. Vrije plakplaatsen in Etten-Leur zijn te vinden op de volgende locaties:

  • Kattestraat
  • Liesbosweg (Anbarg)
  • Couperuslaan (Brabantpark)
  • Platijnlaan (Kwadestraat)
  • Concordialaan (Sportpark)
  • Roosendaalseweg ( Beiaard)

De vrije plakplaatsen worden eens in de zoveel tijd schoongemaakt door de gemeente.