Onze webformulieren

Direct naar de webformulieren en -diensten

ALGEMEEN
Afspraak maken 
E-mail de gemeente Etten-Leur
Maak een belafspraak

AANSPRAKELIJK STELLEN, BEZWAAR, KLACHT EN ZIENSWIJZE
Aansprakelijk stellen van de gemeente voor personen
Aansprakelijk stellen van de gemeente voor organisaties/ondernemers
Bezwaarschrift indienen voor personen 
Bezwaarschrift indienen voor organisaties
Klacht over medewerker gemeente Etten-Leur indienen
Zienswijze indienen voor personen
Zienswijze indienen voor organisaties/ondernemers

BURGERZAKEN
Aangifte overlijden doorgeven voor uitvaartondernemers
Terugmelding basisadministratie indienen
Trouwportaal
Verhuizing doorgeven binnen Nederland
Verhuizing naar buitenland doorgeven (emigratie)
Vermissing reisdocument doorgeven
Uittreksel basisregistratie personen aanvragen
Uittreksel akte burgerlijke stand aanvragen
Wijziging geheimhouding persoonsgegevens doorgeven
Wijziging naamgebruik (aanschrijfnaam) doorgeven
Verzoek registratie levenloos geboren kind in BRP indienen

HUUR GYMLOKAAL
Verzoek huur gymlokaal indienen voor personen
Verzoek huur gymlokaal indienen voor organisaties

KINDEROPVANG
Aanvraag kinderopvang voor personen
Aanvraag kinderopvang voor organisaties

LEERLINGENVERVOER
Aanvraag leerlingenvervoer indienen
Doorgeven wijziging leerlingenvervoer

MELDINGEN
Melding openbare ruimte doorgeven
Melding openbare verlichting doorgeven 
Melding gevonden of verloren voorwerp(en) indienen

OMGEVINGSLOKET
Omgevingsloket (website)
Informatieverzoek
Inzien bouwtekening

Melding uitweg maken of veranderen (met Digid)
Melding uitweg maken of veranderen (met eHerkenning)
Start- en gereedmeldingen bouwen voor personen
Start- en gereedmeldingen bouwen voor organisaties
Start- en gereedmeldingen slopen voor personen
Start- en gereedmeldingen slopen  voor organisaties

 

PARKEREN
Aanvragen parkeervergunning voor bewoners
Aanvraag werknemersparkeervergunning indienen
Aanvraag zakelijke parkeervergunning indienen
Aanvraag zorgparkeervergunning indienen
Kenteken parkeervergunning wijzigen

PARTICIPATIE
Etten-Leur doet het gewoon (website)

PRIVACY / GEGEVENSBESCHERMING
Verzoek op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming indienen

SUBSIDIE
Aanvraag subsidie voor personen
Aanvraag subsidie voor organisaties
Aanvraag subsidie wijk/buurtschap/ouderenvereniging (voor personen)
Aanvraag subsidie wijk/buurtschap/ouderenvereniging (voor organisaties)

VERGUNNINGEN EN APV
VOOR PERSONEN
Aanvraag objectvergunning indienen
Aanvraag planschade indienen
Aanvraag standplaatsvergunning indienen
Aanvraag ventvergunning indienen 
Aanvraag verkeersontheffing
Formulier verzoek/melding/kennsigeving APV
Incidentele melding festiviteit
Melding bingo indienen
Melding straatfeest
Uitweg maken of veranderen
Verklaring meerjarenvergunning evenementen aanvragen
Verzoek collectevergunning indienen
Verzoek ontheffing Drank- en Horecawet indienen
Verzoek indienen loterijvergunning
Verzoek wijzigen leidinggevende Drank- en Horecawet indienen
Verzoek ontheffing winkeltijden indienen

VERGUNNINGEN EN APV
VOOR ORGANISATIES/ONDERNEMERS
Aanvraag objectvergunning indienen
Aanvraag planschade indien
Aanvraag standplaatsvergunning indienen
Aanvraag verkeersontheffing 
Aanvraag ventvergunning indienen
Evenementen melding doorgeven
Evenementenvergunning aanvragen
Formulier verzoek/melding/kennsigeving APV
Incidentele melding festiviteit
Melding bingo indienen
Melding straatfeest
Uitweg maken of veranderen
Verklaring meerjarenvergunning evenementen aanvragen
Verzoek aankoop snippergroen indienen
Verzoek collectevergunning indienen
Verzoek loterijvergunning indienen
Verzoek ontheffing Drank- en Horecawet indienen
Verzoek ontheffing winkeltijden indienen
Verzoek wijzigen leidinggevende Drank- en Horecawet indienen

WMO
Regelhulp

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats