Adresonderzoek

Staat iemand op uw adres ingeschreven, die er niet (meer) woont? Of gebruikt iemand zonder uw toestemming uw adres als briefadres? Vraag dan een adresonderzoek aan. De gemeente controleert dan of de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) kloppen met de werkelijkheid.

Als wij een melding krijgen, of signalen van andere overheden, dan starten we zelf een onderzoek op. Als uit het onderzoek blijkt dat de inschrijving verkeerd is, worden de gegevens aangepast in de BRP.

Hoe werkt het?
  • Als de gemeente een melding krijgt over een inschrijving, die niet klopt, dan wordt een adresonderzoek gestart.
  • Dit begint met een check in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Daarna worden er brieven gestuurd.
  • Als het nodig is wordt een huisbezoek gedaan door Toezichthouders van de BRP. Zij kunnen zich altijd legitimeren. Een huisbezoek duurt ongeveer 20 minuten en er worden vragen gesteld om de situatie duidelijk te krijgen.
Adresonderzoek aanvragen

U kunt zelf op de volgende manieren een adresonderzoek aanvragen:

Wat zijn de gevolgen van een adresonderzoek?

Als uit het onderzoek blijkt dat de inschrijving verkeerd is, worden de gegevens aangepast in de BRP. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering en andere regelingen.

Hoe zorgt u voor een juiste registratie in de BRP?

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP. Als u verhuist moet u dit melden aan de gemeente. Dit kan:

Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op mijnoverheid.nl door in te loggen met uw DigiD.

Kosten

Het instellen van een adresonderzoek is gratis.

Extra informatie

Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente mee aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten zoals SVB, DUO, Politie en Belastingdienst hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Hieruit kan een huisbezoek volgen. Het doel van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is het verbeteren van de gegevens in de Basisregistratie Personen en het voorkomen en terugdringen van adresgerelateerde fraude, zoals met belastingen, uitkeringen en toeslagen.  Meer informatie over de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/adresfraude.