Gemeentelijk monument

Bekijk hier onze gemeentelijke monumentenlijst.
 

Vergunning

Bent u van plan veranderingen aan te brengen aan een rijks- of gemeentelijk monument? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. De gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Etten-Leur geeft advies over de aanvraag. Een omgevingsvergunning vraag je aan via het Omgevingsloket

Subsidie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u voor subsidie in aanmerking komen. Er zijn 3 soorten subsidies voor gemeentelijke monumenten:

  1. Collectief abonnement Monumentenwacht Noord-Brabant voor een tweejaarlijkse bouwkundige inspectie
  2. Subsidie voor noodzakelijke onderhoudskosten
  3. Subsidie voor onderhoud aan rieten daken

​​​​​​U kunt bovenstaande subsidies aanvragen via het aanvraagformulier: subsidie gemeentelijke monumenten.
Voor het aanvragen van een subsidie voor een collectief abonnement Monumentenwacht Noord-Brabant  dient u, naast voornoemd aanvraagformulier, ook een aanmeldingsformulier bouwkundige inspectie en een verklaringsformulier afschrift inspectierapport in te vullen. Alle formulieren kunt u gelijktijdig indienen bij de gemeente. Wij zorgen voor aanmelding bij de Monumentenwacht.

Aanwijzen

Wilt u uw pand laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument? Dan kunt u hiervoor een verzoek bij de gemeente indienen.
Bekijk hier de erfgoedverordening van Gemeente Etten-Leur

Voorwaarden
U kunt een verzoek om een pand/object of terrein aan te laten wijzen als beschermd gemeentelijk monument indienen als u belanghebbende bent, bijvoorbeeld:

  • u bent eigenaar van het pand/object of het terrein;
  • u bent zakelijk gerechtigde (zoals vruchtgebruiker of erfpachter).

Bij de beoordeling wordt onder andere getoetst aan de volgende criteria zoals opgenomen in de 'Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur':

  • Architectuur- en kunsthistorische waarde
  • Stedenbouwkundige of ensemble waarde
  • Cultuurhistorische waarde
  • Gaafheid/herkenbaarheid
  • Zeldzaamheid