Planschade

Het kan zijn dat uw huis of stuk grond minder waard wordt door wijziging van een bestemmigsplan. Voorbeelden zijn de aanleg van een nieuwe weg of bebouwing in de buurt van uw huis. Als dat zo is dan kunt u een vergoeding in planschade aanvragen. De gemeente kijkt dan of u voor de vergoeding in aanmerking komt. 

Vergoeding planschade aanvragen

Vraag de planschade vergoeding online aan met DigiD of eHerkenning. 
Aanvragen planschade met DigiD
Aanvragen planschade met eHerkenning

Lukt online aanvragen niet? Neem dan telefonisch contact op met ons via 14076.

Kosten

Een aanvraag om vergoeding van planschade kost € 300,00. U krijgt dit bedrag alleen terug als de aanvraag wordt goedgekeurd.

Werkwijze