Planschade

Planschade is een schade als door wijziging van een bestemmingsplan een gebouw of stuk grond minder waard wordt. Bijvoorbeeld door bebouwing in uw directe omgeving of door aanleg van een weg. Een nieuw bestemmingsplan kan er ook toe leiden dat de (bouw)mogelijkheden op uw eigen perceel veranderen. In bepaalde gevallen kunt u van de gemeente een tegemoetkoming krijgen in planschade.

Verzoek tegemoetkoming planschade indienen

U kunt een verzoek om planschade digitaal indienen. 
online indienen planschade met DigiD
online indienen planschade met eHerkenning 

Als u een aanvraag heeft gedaan via het webformulier, dan kunt u de voortgang daarvan digitaal  volgen.
Volg uw aanvraag

Wanneer het voor u niet mogelijk is om de aanvraag digitaal in te dienen, neem dan contact op met de gemeente via 14076.

Kosten

Een aanvraag om vergoeding van planschade kost € 313,15. U krijgt dit bedrag terug als de aanvraag wordt toegewezen.

Extra informatie

In de Procedureverordening tegemoetkoming planschade staat beschreven hoe de procedure in zijn werk gaat.