Correctie persoonsgegevens

Als u merkt dat u niet goed ingeschreven staat in de basisregistratie personen (BRP), maak dan een afspraak. Wij passen de gegevens aan als u kunt bewijzen welke gegevens veranderd moeten worden.

Maak een afspraak

Meenemen 

U komt persoonlijk naar het stadskantoor en neemt mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding of geboorteakte
  • een bewijs van de foute gegevens, zoals een brief waarop uw naam fout staat

Zijn de bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet een beëdigd vertaler ze vertalen. Documenten moeten soms gelegaliseerd worden of een apostille hebben. 

Wel of niet aanpassen

Binnen 4 weken nemen wij een besluit op uw verzoek. Als de gemeente besluit om uw gegevens niet te aan te passen, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.