Echtscheidingsdocumenten inleveren

Informatie over scheiden

Op de website van de rijksoverheid vindt u een te doorlopen stappenplan, voor wat u mogelijk moet regelen als u gaat scheiden of uit elkaar gaat. Om te scheiden heeft u een advocaat nodig en gaat u naar de rechtbank. Als de rechter de scheiding heeft uitgesproken, wordt uw echtscheiding ingescheven bij de gemeente. Ook als u in het buitenland bent gescheiden, moet u dat laten registreren in Nederland.

Getrouwd in Nederland

Als u in Nederland bent gescheiden, stuurt uw advocaat de beschikking naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent. Die registreert uw scheiding. Voor Etten-Leur is het adres:
Gemeente Etten-Leur, team Publiekszaken, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur

Maak een afspraak als u uw echtscheiding zelf wilt laten inschrijven. U moet de volgende documenten meenemen: 

  • de echtscheidingsbeschikking
  • twee ingevulde en ondertekende akten van berusting

Maak een afspraak

Getrouwd in het buitenland 

Bent u in het buitenland getrouwd en in Nederland gescheiden? Dan moet u de echtscheidingsakte opvragen bij de gemeente Den Haag.

Woont u niet in Etten-Leur?

Woont u in een andere gemeente dan waar u getrouwd bent? Dan ontvangt ook uw woongemeente het bericht dat u gescheiden bent.

Hoe lang duurt het

Nadat de uitspraak van de rechtbank onherroepelijk is geworden, heeft uw advocaat zes maanden de tijd om de beschikking op te sturen naar de gemeente. Uw huwelijk wordt pas officieel beëindigd door de inschrijving van uw echtscheiding bij de burgerlijke stand. De datum waarop de gemeente de stukken ontvangt geldt als de officiële datum van uw echtscheiding.

Voorbeeld: de rechtbank spreekt op 8 oktober uw echtscheiding uit. De beschikking komt bij de gemeente binnen op 12 oktober. Op 13 oktober verwerken wij uw echtscheiding in de burgerlijke stand. De officiële datum van uw echtscheiding is 12 oktober.

Kosten

Uw echtscheiding bij de gemeente inschrijven kost niets. Hebt u een schriftelijk bewijs nodig, dan kunt u een bewijs van echtscheiding aanvragen. Dit kost € 15,70. 

Goed om te weten

Een echtscheidingsakte vraagt u aan bij de Nederlandse gemeente waar u destijds bent getrouwd. Was dat in Etten-Leur, dan kunt u in Etten-Leur een bewijs van echtscheiding aanvragen.

Hebt u niet de hele akte nodig, maar alleen de gegevens uit de akte, dan is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) misschien ook genoeg. Dit hangt ervan af waar u de gegevens voor nodig hebt. Informeer hiernaar bij de instantie die om de gegevens vraagt. Een uittreksel uit de BRP vraagt u aan bij de gemeente waar u woont.

Meer algemene informatie over scheiden en uit elkaar gaan vindt u op de site van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden.