Geboorteaangifte

De geboorte van een kind geeft u binnen 3 dagen na de geboorte aan. Dat doet u in de gemeente waar het kind geboren is. Aangifte van een geboorte wordt gedaan door de vader of moeder van het kind, of door iemand anders die bij de geboorte van het kind aanwezig is geweest.

Bel 14076 voor het maken van een afspraak.

Wanneer doet u aangifte

Geboortedag

Aangifte uiterlijk

Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Als de laatste dag op een feestdag valt, komt u voor de aangifte op de eerstvolgende werkdag.

Meenemen bij afspraak
  • een geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet
  • een geldig identiteitsbewijs van de partner
  • een verklaring (geboortebewijs) van het ziekenhuis of verloskundige
  • als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft: het trouwboekje (niet verplicht)
  • als u uw kind al voor de geboorte heeft erkend: de erkenningsakte
  • als u vóór de geboorte heeft vastgelegd welke achternaam het kind krijgt: de akte van naamskeuze
  • als uw kind geboren is binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen: de donorverklaring van de Stichting Donorgegevens
Kosten

Aangifte doen van een geboorte is gratis. Als u een afschrift (officiële kopie) van de geboorteakte wilt kost dit € 15,70.

Geboorteakte

Van de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Daarin staan:

  • de gegevens van het kind (namen, geboortedatum, geboorteplaats en tijdstip van geboorte); en
  • de gegevens van de ouder(s). 
Goed om te weten

Het burgerservicenummer (BSN) van uw kind hoeft u niet apart aan te vragen. Dit ontvangt u automatisch van de gemeente waar u woont. Het is vanaf 1 dag na de aangifte ook op te zoeken op MijnOverheid (Persoonlijke gegevens) (DigiD nodig)