Huisnummer aanvragen, intrekken of wijzigen

Een huisnummer is belangrijk voor de postbezorging en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. U heeft een adres nodig om u in te kunnen schrijven bij de gemeente of bij het Handelsregister (HR). De gemeente is verplicht nummeraanduidingen (huisnummers) toe te kennen aan verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen .

Wanneer krijgt u automatisch een huisnummer

Voor nieuwbouw of niet vergunningsvrije aan- of verbouw hoeft u geen huisnummeraanvraag te doen. Hiervoor vraagt u een omgevingsvergunning aan met de activiteit "bouwen". Bij het verlenen van een vergunning krijgt u als het nodig is automatisch een nummeraanduiding. Gaat u (ver)bouwen en heeft u nog geen omgevingsvergunning aangevraagd? Doe dan eerst een vergunningscheck op Omgevingsloket.nl om te controleren of u die nodig heeft. Als u een woning of bedrijfsruimte splitst, is dat meestal het geval. U kunt dan een omgevingsvergunning aanvragen. Heeft u na een vergunningscheck nog vragen, dan kunt u een bouwinformatieverzoek indienen. 

Bouwinformatieverzoek

Wanneer vraagt u zelf een huisnummer aan

Als u geen omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u HIER een huisnummer aanvragen. Dit doet u door het formulier in te vullen en de situatietekening, plattegrond en de indeling van de ruimte of het gebouw in oude en nieuwe situatie mee te sturen. De aangeleverde tekeningen moeten een duidelijk beeld geven van de echte situatie en de exacte gebruiksoppervlakte.

Hierna onderzoekt de gemeente uw aanvraag door te controleren of:

 • Het verblijfsobject zelfstandig is (zie voorwaarden)
 • Het verblijfsobject voldoet aan het bouwbesluit
 • U de eigenaar van het pand bent. Wanneer het object (of deel hiervan) meerdere eigenaren heeft, moet ook de andere eigenaar schriftelijk instemmen met de huisnummeraanvraag.

Als uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u in principe binnen 6 weken een huisnummer. De gemeente geeft dit huisnummer door aan alle officiële overheidsinstanties.
Let op: Geef zelf uw nieuwe huisnummer door aan andere instanties die uw adres moeten weten.

Voorwaarden

U krijgt alleen een nieuw huisnummer bij een 'zelfstandig verblijfsobject'. Dit is bijvoorbeeld een huis, appartement of bedrijfsruimte. Een zelfstanding verblijfsobject moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde toegang zoals een portiek, galerij of trappenhuis
 • Een eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen
 • Kan zelfstandig worden verkocht of verhuurd
 • Eigen voorzieningen (sanitaire voorzieningen zoals een badkamer(woning), toilet en keuken) waaruit blijkt dat het functioneel zelfstandig is

U kunt zelf controleren of u in aanmerking komt voor een huisnummer. Dat kan via de beslisboom BAG. De beslisboom bepaalt of er sprake is van een verblijfsobject waar een adres aan gekoppeld wordt.

Intrekken huisnummer

Wanneer doet u een verzoek om het intrekken van een huisnummer?

 • Beëindigen van een mantelzorgwoning
 • Vergunningsvrije verbouwing wanneer twee adresseerbare objecten worden samengevoegd naar een object.

Extra info: een adres/nummeraanduiding is onlosmakelijk verbonden aan een adresseerbaar object (verblijfsobject, standplaats of ligplaats). Dit betekent, dat als het adresseerbaar object ophoudt te bestaan (wordt gesloopt), ook het adres/ de nummeraanduiding vervalt.
U kunt HIER het huisnummer intrekken.

Wijzigen huisnummer

Hierover is wettelijk niets bepaald. U kunt zelf wel een reden hebben om een verzoek tot het wijzigen van uw nummeraanduiding in te dienen.
U kunt HIER het huisnummer wijzigen.

Huisnummer mantelzorgwoning

Voor een vergunningsvrije mantelzorgwoning kunt u HIER een eigen huisnummer aanvragen bij de gemeente.
Voor niet vergunningsvrije bouw /verbouw hoeft u geen verzoek te doen. Hiervoor dient u namelijk een omgevingsvergunning in. Bij het verlenen van een vergunning krijgt u als het nodig is automatisch een nummeraanduiding.

Voor meer informatie zie Mantelzorgwoning - gemeente Etten-Leur

Nevenadres

Er wordt in principe aan elk adresseerbaar vastgoedobject slechts één adres (huisnummer) toegekend. Alleen in het geval dat een vastgoedobject meerdere toegangen heeft aan verschillende straten én deze toegangen een wezenlijke betekenis hebben bij het aanduiden van het vastgoedobject (zoals een distributie-ingang aan de achterzijde van een winkelstraat) kunnen nevenadressen worden toegekend.
U kunt HIER een nevenadres aanvragen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag van een (extra) huisnummer.

Extra informatie
 • Wilt u een zelfstandige woning verbouwen tot 2 of meer zelfstandige woningen? Dit heet bouwkundig splitsen. Bekijk de regels hiervoor op de website woning bouwkundig splitsen. 
 • De letters I, J, O, Q, X en Y worden niet gebruikt als huisletter of huisnummertoevoegiging
 • Het aanvragen, wijzigen of intrekken van een huisnummer kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Meer informatie hierover leest u op de website van de Belastingdienst
 • Voor het toekennen van een extra nutsvoorziening heeft u geen (extra)huisnummer nodig. Kijk vor meer informatie op de website 'mijn aansluiting'