Kinderopvang Toeslagenaffaire

Als je als ouder of kind getroffen bent door de problemen met de kinderopvangtoeslag, dan kun je via de gemeente hulp krijgen. Brede ondersteuning heet dat. Die hulp is er voor jou (als ouder of kind van een gedupeerde ouder) en je gezin, en hij is er op verschillende gebieden. Zoals zorg, je gezin, werk, financiën en wonen. Hieronder leggen we uit wat brede ondersteuning precies betekent. En ook hoe we er samen voor zorgen dat die hulp precies past bij jouw situatie.

Wat is brede ondersteuning?

Brede ondersteuning is dus hulp. Hulp op allerlei onderdelen van je leven. Welke hulp jij nodig hebt, kunnen we alleen samen bepalen. Dat doen we in een gesprek. We kijken daarin met elkaar waar jij steun bij kunt gebruiken en wat jij nodig hebt. We zorgen er samen voor dat het hulp op maat is.

Wat kunnen we voor je doen?

Veel ouders denken dat ouders en kinderen recht hebben op geld of spullen van de gemeente. Of dat gemeenten een vast bedrag per ouder beschikbaar hebben. Of dat iedereen altijd precies hetzelfde krijgt. Dat klopt niet. Dit zorgt soms voor verwarring, teleurstelling of boosheid. Per ouder of kind kijken we naar jouw persoonlijke situatie en wat nodig is om een nieuwe start te maken. 

Waar heb je dan wél recht op?
  • Alle aangemelde ouders, gedupeerde kinderen en hun gezinnen hebben recht op hulp via de brede ondersteuning
  • Hulp wordt voor iedere ouder en ieder kind op maat gemaakt. Er wordt daarbij gekeken wat precies nodig is om een nieuwe start te maken. De gemeente helpt je daarbij ruimhartig
  • Welke hulp voor jou het meest passend is en wordt gegeven, bespreek je met de gemeente. Samen kijk je wat mogelijk is 
  • De hulp wordt altijd gegeven op basis van een plan van aanpak. Daarin staan de afspraken die jij samen met de gemeente hebt gemaakt over de hulp die je nodig hebt
  • Om de doelen uit het plan van aanpak te halen, kán de gemeende ondersteunend daaraan spullen of middelen verstrekken. Maar dat hoeft niet. Soms is andere hulp meer passend
  • Het geld dat je vanuit UHT hebt gehad als compensatie of als schadebedrag, speelt nooit een rol bij het bepalen van welke hulp je nodig hebt voor een nieuwe start
  • Blijkt na toetsing door UHT dat je volgens hen niet gedupeerd bent? Dan houdt de hulp in het plan van aanpak één maand na ontvangst van de eindbeschikking van UHT op. We kijken in die maand samen of we je op een andere manier – via het reguliere hulptraject van de gemeente – kunnen helpen.
Met wie kan je contact opnemen als inwoner van Etten-Leur? 

Simone Zimmerman 
06-52498967 
aiz@etten-leur.nl

Saskia Tuijt
06-11515638 
aiz@etten-leur.nl

Flyer voor jongeren van gedupeerde ouders