Kinderopvang en regelingen

Als u werkt of een opleiding, traject of inburgering volgt kan het zijn dat u opvang nodig heeft voor uw kinderen. In Etten-Leur zijn verschillende kinderopvangorganisaties waar u uw kinderen met een gerust hart kunt onderbrengen. Een plek waar zij met zorg worden opgevangen in een veilige omgeving.

                   

Welke soorten kinderopvang zijn er?

Kinderopvang bestaat in verschillende vormen, voor verschillende leeftijdsgroepen. We onderscheiden de volgende soorten kinderopvang:

  • Kinderdagverblijf: kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen hier worden opgevangen totdat zij oud genoeg zijn voor de basisschool.
  • Peuteropvang: alle kinderen van 2 tot 4 jaar hebben recht op peuteropvang. Dit geldt tot kinderen naar de basisschool gaan.
  • Gastouderopvang: kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen door een gastouder worden opgevangen. Dit kan op het adres van de gastouder of op uw eigen adres, afhankelijk van het aanbod van de betreffende gastouder.
  • Buitenschoolse opvang: dit betreft de opvang van kinderen na schooltijd. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen hier worden opgevangen als beide ouders bijvoorbeeld nog aan het werk zijn.
Hoe vindt u informatie over de kinderopvangorganisaties in Etten-Leur?

Als u opzoek bent naar kinderopvang voor uw kind, kunt u dit vinden in de wijk waar u woont en omliggende wijken. Etten-Leur kent zowel kinderopvang binnen de brede scholen als zelfstandige kinderopvangorganisaties. Een overzicht van alle kinderopvangorganisaties vindt u op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Wilt u meer weten over een bepaalde organisatie in Etten-Leur? In dat geval kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen. Zij vertellen u alles over hun aanbod in kinderopvang.

Welke tegemoetkomingen in kinderopvangkosten zijn er?

Kinderopvang is niet gratis en de kosten kunnen erg hoog zijn als u hier maximaal gebruik van maakt. Gelukkig bestaat de mogelijkheid om een tegemoetkoming aan te vragen voor een groot deel van de kinderopvangkosten.

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u voldoet aan een aantal voorwaarden. U kunt dan een groot deel vergoed krijgen – afhankelijk van uw inkomen – maar u betaalt altijd een eigen bijdrage; de ouderbijdrage. De voorwaarden en de aanvraag kinderopvangtoeslag zijn terug te vinden op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/toeslagen  

 

VE

In sommige gevallen kan het zijn dat uw kind wat meer ondersteuning en begeleiding nodig heeft in zijn (taal)ontwikkeling. In dat geval kan bij het consultatiebureau een VVE-indicatie worden afgegeven.

De afkorting VE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt wordt hij/zij gewoon op de reguliere kinderopvanggroep geplaatst, maar met wat meer aandacht voor de (taal)ontwikkeling. Hierdoor wordt het voor uw kind makkelijker om door te stromen naar het basisonderwijs.

De kosten voor VVE worden voor de helft vergoed door de gemeente. De andere helft valt onder de ouderbijdrage, of komt mogelijk in aanmerking voor de kostwinnersregeling of reductieregeling.

 

Eén- of geen verdieners regeling/ kostwinnersregeling

Gezinnen waarbij één van de ouders niet werkt – de zogenoemde kostwinnersgezinnen – kunnen geen aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Je komt dan wel vaak in aanmerking voor een speciale regeling van de gemeente waarbij je een inkomensafhankelijke vergoeding ontvangt via de gemeente. Bij de kinderopvang vertellen ze u hier meer over.

 

Reductieregeling

In sommige gevallen kun je gebruik maken van de reductieregeling van de gemeente Etten-Leur. Hiervoor kom je in aanmerking als je maximaal 120% van het sociaal minimum verdient.  De gemeente betaalt dan de kosten voor peuteropvang.

 

Sociaal Medische Indicatie

Krijgt u geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, maar heeft u wel kinderopvang nodig vanwege een sociale of medische situatie van u zelf? In bijzondere situaties – waarbij kinderopvang noodzakelijk is – kan een sociaal medische indicatie (SMI) worden afgegeven. Deze vraagt u aan per mail via Elz@Etten-leur.nl,of u belt tussen 9.00 en 12.00 naar het WMOloket op 076 5024025 

Hoe kunt u een tegemoetkoming aanvragen?

Het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst doet u op www.belastingdienst.nl/toeslagen. Kunt u de eigen bijdrage niet betalen of komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Uw kinderopvangorganisatie kan u verder helpen en aangeven welke tegemoetkoming van toepassing is op uw situatie.

 

Is er sprake van een sociale of medische situatie waarbij kinderopvang noodzakelijk is? Neem dan contact op met de gemeente. U kunt bellen naar het algemene nummer 14076 en vragen naar onze medewerkster Kinderopvang. Of stuur een e-mail naar kinderopvang@etten-leur.nl.

Volgt u een inburgerings- of re-integratietraject?

Volgt u een inburgerings- of re-integratietraject? Dan kunt u bij het Werkplein terecht. Zij helpen u verder met het traject dat u volgt en het eventueel regelen van kinderopvang gedurende het traject.

Heeft u onverwachte kosten waar u geen geld voor opzij kan zetten? Dan valt u mogelijk onder de Wet bijzondere bijstand (Wbb). U kunt ook in dit geval terecht bij het Werkplein. Zij kijken samen met u wat de mogelijkheden zijn voor kinderopvang en of SMI misschien voor uw situatie geldt. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het Werkplein via telefoonnummer: 076 750 35 00.