Naamgebruik

Bent u getrouwd (geweest) of geregistreerd partner (geweest)? Dan kunt u er voor kiezen hoe overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen u aanschrijven. U kunt het naamgebruik online met uw Digid regelen. Dit is gratis. 

Naamgebruik (aanschrijfnaam) aanpassen


Verandering naamgebruik U heeft hiervoor uw Digid nodig.

U kunt kiezen uit :

  • alleen uw eigen achternaam
  • alleen de achternaam van uw partner
  • uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw partner
  • de naam van uw partner, gevolgd door uw eigen naam

Overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen krijgen deze gegevens van ons door. Andere instanties moet u zelf informeren. 

Uw officiële eigen achternaam verandert niet door het aanpassen van uw naamgebruik. In officiële documenten zoals uw paspoort, rijbewijs, trouwboekje en op uittreksels van de gemeente staat altijd uw eigen achternaam, ook al heeft u een ander naamgebruik gekozen.

Persoonlijk langskomen om uw naamgebruik te veranderen kan ook, maar wel op afspraak. Maak een afspraak

Achternaam veranderen

Wilt u uw achternaam veranderen? Dan stuurt u een verzoek tot wijziging in bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.   

Voornaam veranderen

Wilt u uw voornaam veranderen? Dan moet u via een advocaat een officieel verzoek indienen bij de rechtbank. Na de uitspraak van de rechtbank, verandert de gemeente uw voornaam in de basisregistratie personen (BRP).