Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen in de buurt van uw woning. Alleen u mag uw auto daar neerzetten. 

Bij beoordeling van uw aanvraag wordt gekeken naar:

  • De parkeerdruk in de directe omgeving waar u woont
  • Het al dan niet hebben van een parkeermogelijkheid op eigen terrein
  • De verkeersveiligheid
  • Doorstroming van het verkeer

Als  u een passagierskaart heeft, dan gelden er andere regels voor het aanvragen van een parkeerplaats. Bel dan eerst met ons via het vijfcijferige telefoonnummer 14076.

Aanvraag

Aanvragen kan digitaal met uw Digid als u eigenaar en bestuurder van een auto bent. Aanvragen gehandicaptenparkeerplaats Of u vult het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats.in.

Kosten parkeerplaats

Aanlegkosten: € 260,82 inclusief BTW
Legeskosten:  €   36,05
Totale kosten: € 296,87