Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen in de buurt van uw woning. Alleen u mag uw auto daar neerzetten. 

Bij beoordeling van uw aanvraag wordt gekeken naar:

  • de parkeerdruk in de directe omgeving waar u woont
  • het al dan niet hebben van een parkeermogelijkheid op eigen terrein
  • de verkeersveiligheid
  • doorstroming van het verkeer

 

Aanvragen

Aanvragen gehandicaptenparkeerplaats kan als u eigenaar en bestuurder van een auto bent. Hiervoor heeft u uw Digid nodig. 
Of u vult het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats in.

Als u een passagierskaart heeft, dan gelden er andere regels voor het aanvragen van een parkeerplaats. Bel dan eerst met ons via het vijfcijferige telefoonnummer 14076.

Kosten parkeerplaats

Aanlegkosten: € 260,82 inclusief BTW
Legeskosten:  €   38,10
Totale kosten: € 298,92