Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita

Een Attestatie de vita voor gebruik in Nederland wordt afgegeven door de ambtenaar burgerzaken en kan worden meegegeven aan derden met een machtiging. Het bewijs van in leven zijn wordt in Nederland veelal gevraagd in het kader van de Pensioen- en Spaarfondsenwet.


Een Attestatie de vita voor gebruik in het buitenland, is een vastgesteld internationaal model en wordt uitsluitend afgegeven door de ambtenaar burgerlijke stand van uw woongemeente. U vraagt dit persoonlijk aan de balie aan. Dit bewijs kan niet worden meegegeven aan derden met een machtiging.

 

Aanvragen

Voor het aanvragen van een bewijs van in leven zijn/attestatie de vita maakt u een afspraak.

Afspraak maken

Meenemen
  • een geldig legitimatiebewijs
  • indien van toepassing een schriftelijke en ondertekende machtiging
  • indien van toepassing de brief van het pensioenfonds
  • eventueel uw pinpas
Machtiging

Een schriftelijke machtiging is verplicht in de volgende situaties:

  • Personen die samenwonen
  • Ouders, verzorgers of voogden en andere gezinsleden, bijv. broer, zus voor kinderen vanaf 16 jaar
  • Anderen (niet gezinsleden van aanvrager), ongeacht leeftijd van aanvrager
  • Onder curatele gestelde personen (machtiging van curatoren)
Kosten
  • Bewijs van in leven voor gebruik in Nederland; € 12,25
  • Bewijs van in leven voor het buitenland; € 15,70

Het bewijs is gratis als u kunt laten zien, dat het nodig is voor uw pensioen.