Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Als u in het buitenland wilt trouwen, moet u bewijzen dat dat volgens de Nederlandse wet mag. Het kan gaan om een bewijs dat u niet getrouwd bent (verklaring ongehuwd-zijn) of een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Dat hangt af van het land waar u trouwt. Deze verklaring heeft u alleen nodig als de buitenlandse overheid hier speciaal om vraagt.

Staat u ingeschreven in Etten-Leur, dan kunt u de verklaring op 2 manieren aanvragen.

Verklaring aan de balie aanvragen

U maakt hiervoor een afspraak.
Maak een afspraak

Verklaring per post aanvragen

Stuur een brief en de nodige documenten op naar:
Gemeente Etten-Leur
T.a.v. Burgerlijke Stand
Postbus 10.100
4870 GA Etten-Leur

Bel naar 14076 om na te gaan welke documenten er nodig zijn voor de aanvraag.

Kosten

De kosten voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid zijn € 27,50. 

Extra informatie over trouwen in het buitenland