Gevonden voorwerpen

Wat doe ik als ik een voorwerp in de openbare ruimte heb gevonden?

Melden
  • Als u een voorwerp vindt, dan kunt u dit melden op verlorenofgevonden.nl.
  • Vindt u een voorwerp in een trein, bus of taxi, dan meldt u dit bij de vervoerder; een gevonden voorwerp in een gebouw meldt u bij de eigenaar van het gebouw.
Na het melden heeft u 2 mogelijkheden
  1. U bewaart het voorwerp zelf. U bent verplicht te zorgen dat het voorwerp in dezelfde staat blijft als u het heeft gevonden. Als de eigenaar zich bij de gemeente meldt, neemt de gemeente of de eigenaar contact met u op. U moet het voorwerp 1 jaar bewaren.
  2. U geeft het voorwerp af bij de gemeente.

Let op! Gevonden identiteitsbewijzen (rijbewijs, identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument) moet u altijd inleveren bij de publieksbalie van de gemeente.

Kan ik eigenaar van het voorwerp worden?
  • Als u het voorwerp zelf 1 jaar heeft bewaard en als de eigenaar zich niet heeft gemeld, mag u het voorwerp houden.
  • Als de gemeente het voorwerp in bewaring heeft, kunt u, als u de vinder bent, na 1 jaar eigenaar worden als het voorwerp een waarde heeft van meer dan € 450,-. U moet zich binnen 1 maand na de bewaartermijn melden bij de gemeente.