Handhaving

In Nederland zijn er veel wetten en regels waar iedereen zich aan moet houden. De gemeente controleert of iedereen zich aan deze wetten houdt. Als iemand de regels overtreedt, wordt die persoon daarop aangesproken.

Handhavingstraject

Als een situatie niet opgelost kan worden, start de gemeente een officieel handhavingstraject. Dit traject zorgt ervoor dat de regels uiteindelijk worden nageleefd. Hieronder staan de stappen die de gemeente doorloopt.

Stap 1: Gespreksfase

Als eerste probeert een medewerker van de gemeente een persoonlijk gesprek aan te gaan met de overtreder. Tijdens zo’n eerste gesprek kan vaak al veel opgelost worden. Daarnaast krijgt de overtreder een zogenaamde constateringsbrief. Hierin legt de gemeente uit wat er niet volgens de geldende regels is en hoe dat op te lossen is. Hiervoor wordt de overtreder meestal een bepaalde tijd geboden. De gemeente is altijd bereid om mee te denken naar mogelijke oplossingen binnen de geldende regels.

Stap 2: Voornemen tot handhaving
Als de overtreding na de afgesproken tijd niet is gestopt, stuurt de gemeente een brief met het voornemen tot handhaving. Hierin staat opnieuw een tijd om de overtreding te stoppen en wat de gevolgen zijn als dat niet gebeurt.

Als de overtreder het niet eens is met de brief, kan hij of zij daartegen bezwaar maken. Soms besluit de gemeente dan om niet te handhaven, maar dit gebeurt niet vaak.

Stap 3: Handhavingsbeschikking
Als de overtreding nog steeds niet is gestopt, neemt de gemeente een definitieve beslissing. De overtreder krijgt dan een handhavingsbeschikking. Hierin staat precies wat de overtreder moet doen en binnen welke tijd. Hiertegen kan nog bezwaar worden gemaakt.

Soms stuurt de gemeente deze beschikking meteen als ze een overtreding constateren, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de situatie erger wordt.

Stap 4: Daadwerkelijke handhaving
Als de overtreding niet binnen de gestelde tijd is gestopt, volgt daadwerkelijke handhaving. Dat betekent dat de gemeente de genoemde straffen oplegt. Dit kan een boete zijn of dat de gemeente zelf ingrijpt (bijvoorbeeld door iets af te breken) op kosten van de overtreder.

 

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.