Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn automatisch verzekerd voor schade, die ontstaat tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk of verlenen van mantelzorg. Bij schade is er geen eigen risico.

Wie zijn automatisch verzekerd?
 • Alle vrijwilligers, jong en oud
  Een vrijwilliger, is iemand die vanuit een collectief, onverplicht en onbetaald werk verricht. De vrijwilliger doet dat werk voor anderen en/of de samenleving en dient daarmee een maatschappelijk belang. In veel gevallen wordt vrijwilligerswerk vanuit een vereniging of stichting (rechtspersonen) gedaan.
 • Mantelzorgers
  Een mantelzorger is een persoon die langdurige en intensieve zorg verleent, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep door een persoon minimaal 8 uur per week, wordt geboden aan een hulpbehoevende chronisch zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.
 • Maatschappelijk stagiair
  Een maatschappelijk stagiair is degene die vanuit het lesprogramma van het voortgezet onderwijs een stage gaat verrichten, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
 • Personen die een verplichte tegenprestatie leveren in het kader van de Participatiewet
 • Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers
Schade, en dan?
 1. Eerst gaat u na of de schade op een eigen verzekering gemeld kan worden.
  - Kan dat? Dan meldt u de schade bij die verzekeraar
  - Kan dat niet? Dan meldt u de schade met een schadeformulier bij de gemeente. Klik hier voor het schadeformulier 
 2. U kunt het schadeformulier uitprinten, scannen en mailen naar info@etten-leur.nl of opsturen naar 
  Gemeente Etten-Leur,
  T.a.v. afdeling Concernondersteuning, Schade & Verzekeringen
  Antwoordnummer 4
  4870 VB Etten-Leur
Veelgestelde vragen

Mag ik als vrijwilliger een vergoeding krijgen voor werk dat ik doe?
Ja, dat mag. Zolang de vergoeding maar binnen de grenzen blijft die de Belastingdienst hiervoor hanteert.

Ben ik verzekerd als vrijwilliger bij mijn voetbalvereniging?
U bent verzekerd als u vrijwilligerswerk doet. Bijvoorbeeld als u een voetbalwedstrijd fluit bij de jeugd. Doet u als speler mee aan de wedstrijd? Dan doet u dit wel vrijwillig. Maar het wordt niet gezien als vrijwilligerswerk volgens de VNG Vrijwillgersverzekering. U beoefent dan een sport/hobby.

Dat geldt ook als u lid bent van een (voetbal)vereniging. Dan bent u ook niet per definitie vrijwilliger. De verzekering geldt dus alleen als u vrijwilligerswerk doet.

Ik doe vrijwilligerswerk bij een organisatie. Kan die organisatie nu haar aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?
Het is niet verstandig de aansprakelijkheidsverzekering op te zeggen. De organisatie kan namelijk ook voor andere zaken worden aangesproken. Het gaat dan om gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van vrijwilligerswerk of die daarmee te maken hebben. Zoals aansprakelijkheid voor het gebouw. Denk aan een dakpan die van een gebouw valt, bovenop het hoofd van een bezoeker. Of aan een bezoeker die in de kantine van een kapotte barkruk valt. Heeft de organisatie vast personeel in dienst? Dan is er ook het risico van werkgeversaansprakelijkheid. Verder kan de organisatie aangesproken worden voor schade die een lid van de organisatie veroorzaakt. Deze risico’s zijn niet verzekerd met de VNG Vrijwilligersverzekering. Verzekeringsmaatschappijen bieden vaak speciale verzekeringspakketten met aantrekkelijke voorwaarden en kortingen aan voor verenigingen en stichtingen.

Ik ben eigenaar van een appartement en aangesloten bij een Vereniging van Eigenaren (VvE). Is deze VvE verzekerd onder de VNG Vrijwilligersverzekering?
Nee. Een VvE zet zich in voor de belangen van de eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex. Het gaat daarbij om het beheren van eigen bezit. Dat is een privébelang en geen maatschappelijk belang. Een VvE is daarom niet verzekerd onder de VNG Vrijwilligersverzekering.

Voor wie geldt de Persoonlijke Eigendommenverzekering?
De Persoonlijke Eigendommenverzekering verzekert de eigen spullen van vrijwilligers tijdens het vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan de vrijwillige scheidsrechter die tijdens een voetbalwedstrijd van de F-pupillen een bal tegen zijn hoofd krijgt, waardoor zijn bril kapot gaat.

Is er schade of letsel door een ongeval? 
U kunt de schade direct melden met het digitale schadeformulier, zonder eerst bij uw eigen verzekering te checken.

Staat uw vraag hier niet tussen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw E. Haighton, telefoonnummer 076-5024239. 

Meer informatie

Meer informatie over de vrijwilligerspolis vindt u in de informatiebrochure VNG Vrijwilligerspolis.