Wet open overheid Woo

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet heeft als doel de overheid transparanter te maken. De gemeente moet bepaalde publieke informatie actief openbaar maken. Ook moeten gemeenten de informatiehuishouding op orde brengen en houden. Zo blijft informatie actueel, nauwkeurig, vergelijkbaar en beter te vinden. 

Wob verzoek wordt Woo-verzoek  

De Woo komt in de plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daarom is per 1 mei 2022 de mogelijkheid om een Wob-verzoek in te dienen vervallen. Vanaf dat moment kan iedereen een verzoek om publieke informatie doen op grond van de nieuwe wet, een zogeheten Woo-verzoek.  

Aan welke eisen moet een Woo-verzoek voldoen? 

Voor een snelle en juiste afhandeling van een Woo-verzoek is het belangrijk dat dit aan de onderstaande eisen voldoet: 

  • Vul alle verplichte velden van het webformulier in; 

  • Vermeld de aangelegenheid of het document waarover u informatie wenst te ontvangen; 

  • Geef duidelijk aan wat u precies wilt weten. 

Hoe dient u een Woo-verzoek in?

Een Woo-verzoek dient u in door dit Woo-formulier in te vullen.
Online indienen kan ook. Hiervoor heeft u uw Digid nodig. Online Woo-verzoek indienen ​​​​​​

U heeft een verzoek ingediend, en nu? 

Na het indienen van een Woo-verzoek ontvangt u een bevestiging dat het verzoek is ontvangen en geregistreerd. Als uw Woo-verzoek te algemeen of niet duidelijk is, vragen wij u het te verduidelijken. Pas wanneer u voldoet aan dit ‘preciseringsverzoek’, wordt uw Woo-verzoek verder behandeld.  

De termijn om op een Woo-verzoek te beslissen, is in de meeste gevallen vier weken. Binnen deze termijn wordt uw verzoek beoordeeld en afgehandeld. In enkele gevallen moeten wij uw verzoek doorzenden naar een ander bestuursorgaan. Soms is er meer tijd nodig om uw verzoek te behandelen. Bijvoorbeeld wanneer u om heel veel informatie vraagt. Dat laten wij tijdig aan u weten.  

Als wij uw verzoek niet kunnen inwilligen, dan geven wij hiervoor een duidelijke motivering.  

Woo-contactpersoon  

Gemeente Etten-Leur heeft een Woo-contactpersoon aangesteld. De contactpersoon kan vragen beantwoorden over de beschikbaarheid van informatie. De Woo-contactpersoon van de gemeente is te bereiken het e-mailadres: woo@etten-leur.nl

Op dit e-mailadres kunt u geen Woo-verzoek indienen. Dit kan alleen via het webformulier onder ‘Indienen van een Woo-verzoek’ worden gedaan. 

Actief openbaar maken  

De Woo verplicht gemeenten om bepaalde publieke informatie actief, dus uit eigen beweging,  openbaar te maken. Veel informatie maakt de gemeente momenteel al actief openbaar. De komende jaren zal hier meer informatie bij komen. De onderstaande links helpen u bij het vinden van actief openbaar gemaakte informatie: 

- Organisatiegegevens 
- Lokale regelgeving 
- Officiële bekendmakingen  
- Raadsbesluiten/ -informatie  
- Beeld- en geluidopnames raadsvergaderingen  
- Financiële gegevens  
- Bestemmingsplannen 

Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) 
De actief openbaar gemaakte informatie wordt op één centrale plek ondergebracht. Hiervoor is het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) ontwikkeld. Dit platform zorgt ervoor dat openbare informatie goed en gemakkelijk vindbaar is. De aansluiting voor gemeenten is momenteel nog in ontwikkeling. Het is nog niet bekend wanneer gemeente Etten-Leur op PLOOI kan aansluiten. Benieuwd naar hoe PLOOI eruitziet? Ga naar PLOOI

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de Wet open overheid? Bekijk hier een filmpje waarin het gehele proces wordt uitgelegd. Bovendien kunt u hier de volledige wettekst vinden.