De molens van Etten-Leur

  • Bisschopsmolen, gebouwd in 1744 op de plaats waar een vorige molen uit de 16e eeuw is onttakeld. Van deze molen zijn onderdelen terug gebruikt in de huidige molen, die tot omstreeks 1800 toebehoorde aan de bisschop van Antwerpen, vandaar de naam. Aan de oostzijde zie je nog het bisschopswapen. In 1983 kreeg de molen een nieuwe kap en wieken, in de 90er jaren werden er grote uitwendige restauraties gedaan en in 2005/2006 is de molen inwendig gerestaureerd en maalvaardig (dus met nieuwe molenstenen) opgeleverd. Bij voldoende wind wordt er  wekelijks gemaald. De Bisschopsmolen staat – heel toepasselijk – in de Bisschopsmolenstraat.
  • Zwartenbergse poldermolen aan de Zevenbergseweg is een markant gebouw in het noordelijke poldergebied. Het gemaal uit 1889 wordt door de wind gedreven. De molen, een zogeheten bovenkruier, is meermalen gerestaureerd.
  • Molen De Lelie aan de Geerkade in Etten-Leur-Noord is waarschijnlijk gebouwd in het eerste decennium van de negentiende eeuw. Uit de archiefbronnen is niet met zekerheid vast te stellen wanneer de molen gereed was en in gebruik werd genomen. In ieder geval blijkt uit het patentregister van 1815 dat in dat jaar Jacobus Schrickx als molenaar werkzaam was in de graan- en schorsmolen aan de Leurse Haven. In 1937 is de molen door brand verwoest en er bleef niet veel meer over dan de ronde bakstenen molenromp tot aan de graanzolder. In 1988 startte de Stichting Molen De Lelie met de herbouw van de molen. In september 1998 is molen De Lelie weer officieel in gebruik genomen.
  • Korenmolen, Korte Brugstraat 96. Sinds 17 november 2006 is deze molen aangewezen als rijksmonument. De als stellingmolen uitgevoerde ronde stenen molen is in 1849 gebouwd als korenmolen. Bij de bouw van de huidige molen werden onderdelen gebruikt van diverse afgebroken molens. De molen is in 1929 onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap, de stelling en het gaande werk werden verwijderd. De incomplete molen kreeg een functie als opslagruimte en is tot op heden als zodanig in gebruik.

Alle Etten-Leurse molens zijn regelmatig te bezoeken en in werking te zien.