Agenda Bezwaarschriftencommissie

De onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften behandelt bezwaarschriften tijdens een hoorzitting in het Oude Raadhuis van Etten-Leur. Daarbij kunnen de bezwaarmaker, de gemeente en eventueel anderen die belang hebben bij het besluit hun standpunten vertellen. Na de hoorzitting brengt de commissie een advies aan de gemeente uit en neemt de gemeente een beslissing op het bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met een beslissing die de gemeente genomen heeft? In veel gevallen kunt u dan bezwaar indienen. Hoe u bezwaar dat doet leest u hier.

Agenda hoorzitting 8 mei 2024

  • 15.15 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit tot het kappen van 2 bomen (1 Linde en 1 Esdoorn).
    Locatie: Achtertuin Markt 9.
  • 15.45 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van 100 tijdelijke woningen met de daarbij behorende terreininrichting. Locatie: Tijdelijke woonbuurt Veldbloemenhof.
  • 16.45 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van 20 woonunits. Locatie: Achter de Vaart 3A.

Aanwezig zijn bij een hoorzitting

De hoorzittingen vinden plaats in het Oude Raadhuis van de gemeente Etten-Leur, ingang Markt 1. Hoorzittingen die openbaar zijn kunt u bijwonen. Als de hoorzitting om specifieke redenen niet openbaar is dan geven we dat in de agenda aan.

Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt. Bijvoorbeeld als een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld. Wilt u zeker weten dat de hoorzitting doorgaat? Neem dan op de dag van de hoorzitting contact op met de bezwaarschriftencommissie via telefoonnummer 14 076.

Komende vergaderdata commissie in 2024

Woensdag 12 juni, donderdag 18 juli, donderdag 5 september, donderdag 17 oktober en donderdag 28 november.