BurgemeesterMarina Starmans-Gelijns

Portefeuilleverdeling
 • Bestuur en Integriteit
 • Dienstverlening
 • Veiligheid en handhaving (wettelijke taken)
 • Communicatie en overheids- en burgerparticipatie (overkoepelend beleid)
 • Personeel en Organisatie
 • Regionale samenwerking (overkoepelend beleid)
Ambtsgebonden nevenfuncties
 • Lid algemeen bestuur van GR Veiligheidsregio
 • Lid Veiligheidscollege
 • Plaatsvervangend lid van het Congres van lokale overheden van de Raad van Europa. In deze hoedanigheid tevens lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal (portefeuille regionale samenwerking) en de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid.
Niet-ambtsgebonden nevenfuncties
 • Voorzitter Raad van Toezicht  Zorgbelang Brabant Zeeland (bezoldiging: 4000 euro/jaar)
 • Voorzitter Stichting Herdenking Gesneuvelden Brabant (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Internationaal Festival Tromp Percussion Eindhoven (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Aanbeveling Wacalea Foundation (onbezoldigd)
Contact

E-mail: marina.starmans@etten-leur.nl Volg burgemeester Marina Starmans-Gelijns op Facebook

De burgemeesters van Etten-Leur
 • W. van Glabbeek (1885 – 1908)
 • J. Beretta (1908 – 1930)
 • H. Hamilton (1930 – 1943)
 • Ch. Van Rooij (1945 – 1952)
 • J. Godwaldt (1952 – 1960)
 • A. Oderkerk (1960 – 1976)
 • F. Houben (1977 – 1987)
 • M. van de Ven (1988 – 1999)
 • J. van Agt (1999 – 2008)
 • H. van Rijnbach-De Groot (2008 – 2017)
 • M. de Vries (2017 – 2022)
 • M. Verheijen (waarnemend burgemeester januari t/m september 2023)
 • M. Starmans-Gelijns (vanaf 26 september 2023)
Burgemeester van Etten-Leur Marina Starmans-Gelijns