College van B&WRegister excursies, evenementen en buitenlandse reizen 2023

 • Mauwavond Leurse Leut

  Datum: 3 februari 2023
  Bestuurder: Burgemeester Verheijen en Wethouder De Weert
  Doel: Representatie
  Kosten voor rekening van: Leurse Leut
  Geraamde kosten/waarde: €8,- per kaart

 • Mauwavond Leurse Leut

  Datum: 4 februari 2023
  Bestuurder: Wethouder Schouw, Wethouder Verwijmeren en Gemeentesecretaris Smits
  Doel: Representatie
  Kosten voor rekening van: Leurse Leut
  Geraamde kosten/waarde: €8,- per kaart

 • Passieconcert

  Datum: 25 maart 2023
  Bestuurder: Burgemeester Verheijen
  Doel: Representatie
  Kosten voor rekening van: Stichting Projectkoor Etten-Leur
  Geraamde kosten/waarde: €15,- per kaart

 • Aspergediner Nieuwspoort/Den Haag

  Datum: 12 april 2023
  Bestuurder: Burgemeester Verheijen
  Doel: Netwerken
  Kosten voor rekening van: VPPA
  Geraamde kosten/waarde: Onbekend

 • Wedstrijd NAC - Willem II

  Datum: 14 april 2023
  Bestuurder: Wethouder Schouw, Wethouder De Weert, Wethouder Verwijmeren
  Doel: Netwerken
  Kosten voor rekening van: Gemeente Breda
  Geraamde kosten/waarde: Onbekend

 • Aspergerie Venlo

  Datum: 15 april 2023
  Bestuurder: Burgemeester Verheijen
  Doel: Netwerken
  Kosten voor rekening van: Ger Koopmans Advies
  Geraamde kosten/waarde: Onbekend

 • Nationale Aspergepartij

  Datum: 20 april 2023
  Bestuurder: Burgemeester Verheijen
  Doel: Netwerken
  Kosten voor rekening van: Stg. Nationale Aspergepartij
  Geraamde kosten/waarde: Onbekend

 • Nationale Haringparty

  Datum: 21 juni 2023
  Bestuurder: Burgemeester Verheijen
  Doel: Netwerken
  Kosten voor rekening van: —
  Geraamde kosten/waarde: Onbekend

 • Haringparty Rotary Etten-Leur

  Datum: 22 juni 2023
  Bestuurder: Wethouder Schouw, Wethouder Verwijmeren
  Doel: Netwerken
  Kosten voor rekening van: Gemeente Etten-Leur
  Geraamde kosten/waarde: €75,- per kaart

 • Acht van Chaam

  Datum: 26 juli 2023
  Bestuurder: Burgemeester Verheijen
  Doel: Netwerken
  Kosten voor rekening van: Gemeente Alphen/Chaam
  Geraamde kosten/waarde: Onbekend

 • Profwielerronde Etten-Leur

  Datum: 20 augustus 2023
  Bestuurder: Burgemeester Verheijen, Wethouders Schouw, De Weert, Verwijmeren
  Doel: Netwerken/gastheer
  Kosten voor rekening van: Gemeente Etten-Leur
  Geraamde kosten/waarde: €195,- per kaart

 • Lekker Etten-Leur

  Datum: 1 september 2023
  Bestuurder: Wethouder De Weert
  Doel: Uitreiken BOV trofee/Netwerken
  Kosten voor rekening van: JCI (Junior Chamber International) Etten-Leur
  Geraamde kosten/waarde: €50,- per kaart

 • Corso Zundert

  Datum: 3 september 2023
  Bestuurder: Wethouder Schouw
  Doel: Netwerken
  Kosten voor rekening van: Bouwbedrijf Maas-Jacobs
  Geraamde kosten/waarde: Onbekend

 • Studiereis Nantes

  Datum: 27 t/m 29 september 2023
  Bestuurder: wethouder Schouw
  Doel: mobiliteit, duurzaamheid, vergroening, wonen
  Kosten voor rekening van: Gemeente Etten-Leur
  Geraamde kosten/waarde: € 1.500,-

 • Beleidsreis Stockholm

  Datum: 12 t/m 15 september 2023
  Bestuurder: Wethouder Verwijmeren
  Doel: De Beleidsreis is een platform voor dialoog en denken over de toekomst van de langdurige zorg- en welzijnssector in Nederland. Deelnemers zijn wethouders en bestuurders van zorginstellingen die hun kennis en inzicht willen vergroten door buiten de bekende omgeving te kijken en te leren van andere systemen en werkwijzen.
  Kosten voor rekening van: Gemeente Etten-Leur
  Geraamde kosten\waarde: € 3.500,-

Artikel 4.3 Gedragscode Integriteit collegeleden gemeente Etten-Leur
1. Invitaties voor excursies, evenementen en buitenlandse reizen voor rekening van anderen dan de gemeente legt de burgemeester respectievelijk de wethouder vooraf ter bespreking voor aan burgemeester en wethouders.
2. De burgemeester, onderscheidenlijk de wethouder maakt de excursies en evenementen die hij heeft aanvaard openbaar binnen één week nadat de excursie, onderscheidenlijk het evenement heeft plaatsgevonden. Daarbij wordt ook openbaar gemaakt wie deze kosten voor zijn rekening heeft genomen.
3. De informatie is via internet beschikbaar.
4. De informatie over buitenlandse reizen voor rekening van derden wordt binnen één week na terugkeer in Nederland opgenomen in het register, bedoeld in artikel 5.3, tweede lid.

Artikel 5.3
1. De burgemeester respectievelijk een wethouder legt verantwoording af over afgelegde buitenlandse dienstreizen. Hij maakt in ieder geval openbaar wat het doel, de bestemming en de duur van de buitenlandse dienstreis is geweest en wat daarvan de kosten waren voor de gemeente.
2. De gemeentesecretaris legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar (ter inzage en via internet) beschikbaar.