OrganisatieGemeenschappelijke Regelingen

Als gemeenten samen een organisatie oprichten om voor diezelfde gemeenten taken uit te voeren, noemen we dat een Gemeenschappelijke Regeling. Gemeente Etten-Leur besteedt zo ook een aantal werkzaamheden uit. De gemeente bepaalt het beleid, de Gemeenschappelijke Regeling voert dit uit. Elke gemeente die meedoet, betaalt een bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling. Als we het samen doen zijn we minder kwetsbaar, bundelen we de krachten, is kwaliteit beter te garanderen en kost het minder geld.

De omschrijving van de gemeenschappelijke regelingen en de bijbehorende kosten is ook te downloaden als infographic.  Deze is niet volledig digitaal toegankelijk. Voorleessoftware kan dit document niet goed voorlezen. Onderstaande tekst is wel geschikt voor voorleessoftware.

 • Regio West-Brabant

  Aantal deelnemers: 16

  De Regio West-Brabant behartigt de belangen van de 16 West-Brabantse gemeenten richting provincies, het Rijk en de EU in Brussel. De focus van de Regio West-Brabant ligt op het versterken van het economisch vestigingsklimaat. Daarin werkt de Regio West-Brabant nauw samen met NV Rewin. Daarnaast voert de Regio West-Brabant de deeltaxi uit.

  Bijdrage Etten-Leur in 2023: 151.000 euro

  Per inwoner: 3 euro 40

  GR Regio West-Brabant

 • Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

  Aantal deelnemers: 24

  De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant verzorgt de brandweertaken voor de deelnemende gemeenten. Daarnaast draagt zij zorg voor de goede samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten en gemeenten bij grote calamiteiten en de voorbereiding daarop.

  Bijdrage Etten-Leur in 2023: 2.412.000 euro

  Per inwoner: 54 euro 80

  GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

 • West-Brabants Archief

  Aantal deelnemers: 9

  Het West-Brabants Archief zorgt ervoor dat informatie vindbaar en toegankelijk blijft. Belangstellenden kunnen informatie opvragen uit de archieven van de deelnemende gemeenten.

  Bijdrage Etten-Leur in 2023: 129.000 euro

  Per inwoner: 2 euro 90

  GR West-Brabants Archief

 • GGD West Brabant

  Aantal deelnemers: 16

  De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen. Bij de GGD kun je onder andere terecht voor vaccinaties, vragen en advies over infectieziekten en gezondheid.

  Bijdrage Etten-Leur in 2023: 1.835.000 euro

  Per inwoner: 41 euro 70

  GR GGD West-Brabant

 • Totale kosten

  Totale kosten van al deze Gemeenschappelijke Regelingen: 14.030.400 euro

  Per inwoner: 318 euro 90