Gemeentesecretaris Cor Smits

Sinds eind 2018 ben ik gemeentesecretaris in Etten-Leur. Ik doe dat met veel plezier en passie. Ik heb Etten-Leur leren kennen als een gemeente waarin inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven elkaar ontmoeten en dicht bij elkaar staan. Het mooie van mijn werk is, de zichtbaarheid van wat we doen in Etten-Leur. Enkele voorbeelden:

  • Inrichten, onderhouden en beheren van de buitenruimte;
  • Ondersteunen van inwoners die dat nodig hebben;
  • Plannen van woningbouwprojecten;
  • Faciliteren van het sport- en verenigingsleven.

Ik doe dat met ruim 300 trotse collega’s.

Gemeentesecretaris Cor Smits