College van B&W Register geschenken 2023

Artikel 4.1 Gedragscode Integriteit collegeleden gemeente Etten-Leur
1. De burgemeester respectievelijk de wethouder accepteert geen geschenken, faciliteiten, diensten en trainingen als zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed.
2. Onverminderd het eerste lid kan de burgemeester respectievelijk de wethouder incidentele geschenken die een geschatte waarde van ten hoogste € 50 vertegenwoordigen behouden.
3. Geschenken die de burgemeester respectievelijk de wethouder uit hoofde van zijn ambt ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen worden, als zij niet worden teruggestuurd, eigendom van de gemeente.
4. De gemeentesecretaris legt een register aan van de geschenken met een geschatte waarde van meer dan € 50. In het register is aangegeven welke bestemming de gemeente hieraan heeft gegeven. Het register is openbaar (ter inzage en via internet) beschikbaar.
5. Geschenken worden niet op het huisadres ontvangen.