Organisatie Maken van geluidsopnamen van een gesprek

Als gemeente willen we dat u zich welkom voelt. Dat is de reden dat we graag luisteren naar uw wensen. We vinden het fijn u te helpen de zaken gemakkelijker te maken. Als u geluidsopnames wilt maken van een gesprek met een ambtenaar of van een door de gemeente georganiseerde openbare bijeenkomst, vinden wij dat goed tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. En er gelden bovendien enkele spelregels hiervoor.

Spelregels

Om de geluidsopnames zo goed mogelijk te laten verlopen, leest u hier de spelregels:

  1. De gemeente Etten-Leur staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval zoeken we samen met u naar een andere oplossing.
  2. Op deze gemeentelijke website staat de informatie over het opnemen van gesprekken.
  3. U maakt van te voren duidelijk dat u een geluidsopname wil maken.
  4. U verstrekt aan de gemeente Etten-Leur een kopie van de opname als wij dat wensen (of andersom als de gemeente de opname maakt).
  5. U en de gemeente Etten-Leur knippen of plakken niet in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
  6. U en de gemeente Etten-Leur verstrekken geen geluidsopnamen aan anderen zonder toestemming van de andere partij. Beide partijen maken de geluidsopnamen niet openbaar (bijvoorbeeld op social media of via de pers).
  7. Bij openbare raadsvergaderingen neemt u vooraf contact op met de voorzitter (van de vergadering). In dat geval gelden (ook) de voorwaarden uit het Reglement van Orde. Besloten raadsvergaderingen mogen niet worden opgenomen.

Deze regels komen voort uit de spelregels die de Nationale Ombudsman in 2012 opstelde.

De spelregels maken ook onderdeel uit van onze huisregels.

Wilt u meer weten?

U kunt het rapport van de Nationale Ombudsman met de spelregels vinden op: www.nationaleombudsman.nl. Als u de zoekterm ‘spelregels’ invult, vindt u de artikelen hierover.

Wilt u meer weten? Hier vindt u het rapport van de Nationale Ombudsman