Organisatieschema Bestuur, Afdelingen en Teams

Het organisatieschema van Gemeente Etten-Leur bestaat uit een overzicht van de bestuursorganen gemeenteraad en college van B&W en van de ambtelijke organisatie (afdelingen en teams).

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in Etten-Leur moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en de wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is de voorzitter van het college én van de gemeenteraad.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur is de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Hij adviseert het college en leidt de ambtelijke organisatie. Die bij ons is opgebouwd uit afdelingen en teams.

In volgorde ziet het organisatieschema er als volgt uit: