OrganisatieschemaBestuur, Afdelingen en Teams

Het organisatieschema van Gemeente Etten-Leur bestaat uit een overzicht van de bestuursorganen gemeenteraad en college van B&W en van de ambtelijke organisatie (afdelingen en teams).

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in Etten-Leur moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en de wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is de voorzitter van het college én van de gemeenteraad.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur is de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Hij adviseert het college en leidt de ambtelijke organisatie. Die bij ons is opgebouwd uit afdelingen en teams.

In volgorde ziet het organisatieschema er als volgt uit:

 • Gemeenteraad en raadsgriffie

  Een overzicht van de raadsleden en raadsfractie en de agenda- en beleidsstukken, vindt u op de website van de gemeenteraad.
  De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de raadsgriffie. Onder leiding van griffier de heer Wim Voeten zorgt de griffie ervoor dat de besluitvorming van de gemeenteraad goed verloopt. De griffie ondersteunt de raadsleden en heeft het contact met het college van B&W over alle raadsaangelegenheden. Ook communiceert de griffie over gemeenteraad en raadsagenda’s via bovengenoemde website en via de Facebookpagina Gemeenteraad Etten-Leur.

 • Afdelingen en Teams

  Het managementteam (MT) bestaat uit de gemeentesecretaris/directeur en de afdelingshoofden. De afdelingshoofden geven op hun beurt weer leiding aan de teams. Elk team heeft een teamleider. Het overzicht van afdelingen en teams is als volgt:

  Afdeling Control (de heer Frank van Groesen)

   

  Afdeling Concernondersteuning (mevr. Shirley van de Watering-Fortuin)

  • Team Communicatie, HRM, Juridisch, Kabinet en Veiligheid (mevr. José Boons)
  • Team Financiën (de heer Marco van den Berg)
  • Team Informatie (de heer Yori de Bruijn)

   

  Afdeling Leefomgeving (de heer René Reijngoudt)

  • Team Buitendienst  (de heer Jeroen Pimmelaar)
  • Team Civiel- en Cultuurtechniek (vacature)
  • Team Gebouwen, Handhaving en Facilitair (de heer Lauran Geus)
  • Team Ruimte en Economie (mevr. Natascha Moerman-Peers)
  • Team VTH/Wabo en Milieu (de heer Jack van Beers)

   

  Afdeling Samenleving (de heer Ferdinand van Mierlo)

  • Team Beleid (mevr. Astrid Aerts)
  • Team Jeugd (mevr. Petra Wijbrandi)
  • Team Publiekszaken (de heer Cornelis Hardenberg)
  • Team WMO (de heer Bas van Duren)