Bestuur Portefeuilleverdeling van B&W

Wethouder Jean-Pierre Schouw: Leefomgeving

 • Ruimte en Wonen
 • Verkeer en vervoer
 • Openbaar gebied
 • Natuur en Landschap
 • Sport
 • Wijkwethouder: Buitengebied, de Keen, Etten-Leur-Noord, Grauwe Polder, Banakkers

Wethouder René Verwijmeren: Samenleving

 • Sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet)
 • Onderwijsagenda
 • Cultuur
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Wijkwethouder: de Grient, Sanderbanken, de Baai, de Streek

Wethouder Ger de Weert: Financiën, Economische Zaken, Duurzaamheid (FED)

 • Economische zaken, toerisme en recreatie
 • Financiën en grondbedrijf
 • Duurzaamheid, afval en circulaire economie
 • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (excl. de wettelijke taken burgemeester)
 • Informatietechnologie
 • Wijkwethouder: Hoge Neerstraat, Hooghuis, Centrum-Oost, Centrum-West, Schoenmakershoek
 • Onderwijshuisvesting

Burgemeester Marina Starmans-Gelijns: Goed bestuur

 • Bestuur en Integriteit
 • Dienstverlening
 • Veiligheid en handhaving (wettelijke taken)
 • Communicatie en overheids- en burgerparticipatie (overkoepelend beleid)
 • Personeel en Organisatie
 • Regionale samenwerking (overkoepelend beleid)