Horeca- en Slijterijvergunning

Horecabedrijven (waaronder paracommerciële accommodaties zoals sportkantines, buurt- en dorpshuizen) en slijterijen hebben een alcoholwetvergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen. Bij horecabedrijven moet de drank ter plaatse worden genuttigd. Een slijterij mag alleen drank verkopen voor gebruik elders dan ter plaatse.

Voordat u een aanvraag kunt indienen voor een vergunning, wordt u verzocht om contact op te nemen met de gemeente via het online formulier “intakegesprek Horeca”. Aan de hand van de gevraagde informatie wordt bekeken of uw plannen passen in het geldende bestemmingsplan en welke vergunningen er precies nodig zijn.

 • Wijzigen vergunning

  Voordat u een wijziging kunt indienen, wordt u verzocht om contact op te nemen met de gemeente via het online formulier “Wijziging inrichting”. Aan de hand van de gevraagde informatie wordt bekeken of uw plannen passen in het geldende bestemmingsplan en welke vergunningen er precies nodig zijn. Voor het wijzigen van de leidinggevende kunt u gebruik maken van het digitale formulier “Wijziging leidinggevende”.

 • Horeca-exploitatievergunning

  Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor ieder horecabedrijf. Ook wanneer u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u een exploitatievergunning aanvragen. Het aanvragen van een horeca-exploitatievergunning doet u via Aanvragen horeca-exploitatievergunning

 • Alcoholwetvergunning

  Voor commerciële horecabedrijven en slijterijen gebruikt u het aanvraagformulier ‘Aanvraag drank- en horecavergunning Model A’. Daarnaast vult elke leidinggevende het formulier ‘Drank- en Horecawet bijlage Model A’ in.

  Voor paracommerciële accommodaties, zoals sportkantines, buurt- en dorpshuizen, gebruikt u het aanvraagformulier ‘Aanvraag drank- en horecavergunning Paracommercie Model B’. Daarnaast vult elke leidinggevende het formulier ‘Drank- en Horecawet Bijlage Model B’ in.

 • Bibob-onderzoek

  Bij elke aanvraag om een horeca-exploitatievergunning en/of een alcoholwetvergunning wordt een Bibob-onderzoek uitgevoerd. In verband hiermee moeten ook de volgende formulieren ingevuld worden, voorzien van de daarin gevraagde bijlagen:

  Voor natuurlijke personen (eenmanszaak, VOF, CV):

  • Formulier Model 1 Bibob namens natuurlijk persoon
  • Formulier Model 2 voor elke vennoot in VOF of CV wordt door elke vennoot ingevuld.

  Voor rechtspersonen (BV, NV, stichting, coöperatieve vereniging, rechtspersoon naar buitenlands recht):

  • Formulier Model 3 Gemachtigd namens rechtspersoon
  • Formulier Model 4 Voor elke bestuurder, vennoot wordt door elke bestuurder, vennoot ingevuld.
 • Terras exploiteren

  Voor het hebben van een terras is toestemming van de gemeente nodig. Deze toestemming vraagt u minstens 8 weken van tevoren aan.
  U leest alle informatie bij terrasvergunning.

 • Overige toestemmingen

  Aan de hand van de aard van de exploitatie kan het zijn dat er ook toestemmingen vereist zijn, zoals:

  • Een toestemming in het kader van het bestemmingsplan
  • Een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld bouw-, sloop- en/of milieuactiviteiten
  • Een omgevingsvergunning voor het gebruik of een gebruiksmelding

 • Kosten

  In behandeling nemen van een aanvraag Alcoholwetvergunning kost € 578,05

  • In behandeling nemen van een aanvraag Alcoholwetvergunning, wanneer gelijktijdig een aanvraag om een Horeca- exploitatievergunning wordt ingediend kost € 194,55
  • In behandeling nemen van een aanvraag wijziging Alcoholwetvergunning wanneer het gaat om:
   • het toevoegen/wijzigen/verwijderen van leidinggevenden op de vergunning, per leidinggevende kost € 42,80
   • het wijzigen van de inrichting kost € 42,80
  • In behandeling nemen van een aanvraag horeca-exploitatievergunning kost € 383,50
  • In behandeling nemen van een aanvraag wijziging horeca-exploitatievergunning, wanneer het gaat om:
   • het toevoegen/wijzigen/verwijderen van leidinggevenden op de vergunning, per leidinggevende kost € 42,80
   • het wijzigen van de inrichting kost € 42,80
  • In behandeling nemen van een aanvraag ontheffing Alcoholwetvergunning voor 1 editie € 62,45
  • In behandeling nemen van een aanvraag ontheffing Alcoholwetvergunning voor 3 jaar€ 69,35
  • Ondergeschikte wijziging van een ontheffing Alcoholwetvergunning € 17,35
  • In behandeling van nemen van een aanvraag Objectvergunning:
   • geldig voor maximaal 1 week:€ 109,75
   • geldig voor maximaal 1 maand: € 219,45
   • geldig voor maximaal 6 maanden:€ 438,95
    voor een periode langer dan 6 maanden, worden voornoemde tarieven opgeteld voor de periode dat de ingebruikname langer duurt dan 6 maanden.

 

Niet gevonden wat u zocht?

Kunt u niet vinden waar u naar op zoek bent? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.